DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Povratimo se opet k Ijetorastu, da razmotrimo njegovu
absolutnu duljinu. Ova je razna, jer može Ijetorast biti dug
samo nekoliko milimetara, ali i metar i vise, što ovisi o raznim
prilikama, o vrsti i starosti biline. Od absolutne duljine Ijetorasta
ovisi prirast stabla i njegova visina, a kako oni ne rastu
samo u visinu, već i u širinu, ovisi o njima više manje i oblik
krošnje. U praksi razlikujemo drveta, koja rastu lagano i takova
koja rastu brzo, a dogadja se to naročito, dok je bilina
mlada. Navesti ćemo nekoliko primjera. Ariš ili mecesan poraste
već u drugoj godini na 0"3 m. visoko, docim jela u isto
vrieme izbije 1—3 cm. dugom mladicom, koja se i u sliedećim
godinama slabo iztiče. Do 20, 25 godine pada i u bukava
duljina stabla slabo u oči. Ove razlike biti će nam jasne,
ako smetnemo pod oko ono mjesto na kojemu je stablo poraslo,
pak i potrebu svjetla. Ariš, jova, jasen, bor i druga brzo i"astuće
drveće ne podnosi sjenu drugoga drveća, ono raste, raste
hrlo, da se nadigne povrh zelena krova šume i domogne svjetla.
Ovo opažamo i u takova drveća, koje raste u dubljinama. Liepo
te to očituje u onim krajevima domovine u kojima se razvila
formacija Krasa, u kraškim krajevima, naročito Gorskoga kobtara,
na Velikoj Kapeli, Velebitu, Plješevici i druguda. Takova


tabla, visoka i tanka poput svieće, padaju n. pr. u oči u ponikvama
izmedju Tršća i Gerova, pak u ponikvama na vrhu
Grebene kod Kuželja. Kadkad su iz velike dubljine ponikve,
šiknula stabla tako visoko, da se od prevelike visine svijaju
ili gornjim dielovima krošnje jedno o drugo prislanjaju. Sto je
ponikva dublja, što je mračnija, to je borba za svjetlom jača.
Na putu izmedju Stojdrage i Novoga sela u Zumberku ima i
velikih i dubokih ponikava, a naročito je zanimiva jedna u
kojoj je porasla bukova šuma sa osobito visokim stablima.
Ponikve na Plitvičkim jezerima su obične, dapače se i sama
jezera u takovim razlievaju. Oko jezera Okrugljaka dolnjega
ima tako dubokih ponikava, da od bukava vire iz nje samo
vršići od krošnje, a visinom i oblikom debla oponašaju »tankovite
« jele i smreke. Osobito se to iztiče u ponikvama na