DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 7     <-- 7 -->        PDF

diče razvijaju, označuju »prstenaste« zarastice, koje potiču od
odpalih Ijuštica pupova. Gdje ne ima toga, označuju površinu
poraslih generacija, površina mladice, naime kora, pluto, lišaji,
mahovine. Ona mjesta na kojima bijahu Ijuštice od pupova
odavaju se kadkad i po više godina, jer se tamo razviju raznolične
»bute« (gluta, žulj; E.indenwiilste).


Prispodobimo li Ijetorast raznoga drveća, pada nam u oči
razna mu duljina i jakost, ali pogotovo značajan poredjaj pupova.
Izrasli su uvjek blizo listne zarastice i to povrh nje ili
polag nje, tako, da im je položaj skoro isti sa položajeii lista.
Tko je razgledao mladicu bukve, grabra, lipe, vrbe, jalše ili
jove, opazio je, da pupovi stoje u raznim visinama; takovi se
pupovi zovu »raztreseni« ili »razštrkani«. Stoje li pupovi u istoj
visini to su oni »protustavni« ili »prešljanasti«, kao što su


n. pr. prešijanasto poredani cvietovi u mrtve koprive (Lamium
maculatum) ili u ivice (Ajuga) i drugih bilina Usnatica. Tako
poredane pupove imadu javorovi, jorgovan, jaseni, divlji kesten,
vodeni zov (Viburnum Opulus). Raztreseni pupovi mogu se poredati
i u prilici vijka, dakle »spiralno« ili se poredaju postrance
u dva reda. Ovo se očituje u bukve, grabra, lipe. Protustavni
pupovi razviju se pravilno u četiri reda t. j . dva se uzporeda
para križaju. Kod onih pupova, koji su se poredali u dva
reda, pada u oči, da su pomaknuti postrance prama pripadajućoj
listnoj zarastici, i toga radi možemo na takovoj grani razlikovati
hrbtenu i trbušnu stranu´.
Položaj i oblik pupova značajan je često za pojedine vrsti
drveća ili grmlja.


Postranični pupovi izrastu nad zarasticom ravno (grabar)
ili koso (briest). Obično su sjeđavi, a riedko na kratku stabku
nataknuti (jalša obična, biela jalša); kadkađa se pomaknu postrance
od zarastice n. pr. u bukve. Kadkađa se u pažušici
lista razvije i više pupova, koji stoje sgora, uzporedo ili pod
pazušicom. Ovakovi pupovi nisu riedki u grabra, a poznati i


´ B u s g e n M.: Bau unđ Leben nnserer Walđbaume. Mit 100 Abbildungen.
Jena, 1897.