DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 48 —


Broj 9558. ex 1902.


Oglas dražbe.


Kod pođpisanog kr. šumarskog ravnateljstva prodavati će se dne


17. siečnja 1903. u 11 salih prije podne putem pismenih ponuda u 7.
okružju V. ter u 1. 5. i 6. okružju VI. sjekoreda kr. šumarije u Rujevcu
sa površinom od 8d*34 katast. rali izlučene, pretežno kestenove
sastojine, koje su u glavnom za proizvadjanje kestenovih brzojavnih stupova,
zatim za proizvadjanje razne gradje i ogrievnih drvah prikladne.
Čitavi objekt dražbe imade se u trim sječivnim sezonam platiti,
preuzeti, izraditi i izvesti.


Procjenbena vrieđnost, kao izklična ciena opredieljena je za svaku
česticu po katas. rali, te iznosi za čitavu površinu (34.624) tridesetčetirihiljade
šest sto dvadeset i četiri krune.


Pobliži dražbeni uvjeti mogu se za vrieme uredovnih satih ugledati
kod podpisanog kr. šumarskog ravnateljstva i kod kr. šumarije u
Rujevcu.


Kr. šumsko raviiaieljstvo.


u Zagrebu, dne 17. prosinca 1902.


Hn. šumarski kolendar


za god. 1903. tečaj XXIV. sadržajem znatno proširen, dotiskan je sada,
pa učtivo molim p. n. gg. strukovnjake i prijatelje šumarstva, da izvole
svoje naručbe na taj jedini naš stručni kalendar priposlati sam o n a
mene , Zagreb, Pantovčak kbr. 20 A,, a podjedno molim, da izvole
naručbu toga kolendara dogodice preporučiti i drugim, da se tako
svagdje udomi.


Ciena kolendaru je kac i do sada 2 K. 40 fd. ili 1 for." 20 nč.
po komadu.
Naručbu „Hr. šumar, kalendara" preporučila je Vis. lirv. slav.
dalm. zemaljska vlada, odjel za unut. poslove, rješitbom svojom od


9. travnja 1899. br. 9801. svim kr. žup. oblastima i imovnim obćinama,
a isto to preporučio je i preuzvišeni gosp. kr. ug. ministar za poljodjelstvo
u Budimpešti svojom rješitbom od 17. prosinca god. 1901.
broj 9919./I. a. svim hrv. slav. držav. šumarskim oblastima.
U Zagreb u mjeseca prosinca 1902.


Tatroslav Eački,


vlastnik, izdavatelj i urednik Hrv. šum. kalendara.


Uređjuje Ivan I´artaš,prof. .šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albreclit (J. TVitlasek).