DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 47 —


pako koza, životinja vrlo krasna i velika, brstila je na rubu šume. Najednoć
zaskoči kozu izgladnjeo vuk, nu koza je baš u tom času uzdigla
glavu tako, da je vuk u skoku glavom medju rogoveykoze dospio. Koza stala
drečati, udovica priskočila i gotovo onieraila od straha i užasa, da gotovo
nije mogla ni zvati u pomoć. Ipak je to drečanje koze susjed udovičin
čuo i poliitio u pomoć. On primi vuka za stražnje noge, a udovica
je tad vuka stala nožem bosti dok nije parnuo. Tako će udovica
doći i do nagrade od 100 franaka, koja se u Francuzkoj za vuka izplaćuje.


Zajmovi na nekretnine bave se pojedini novčani zavodi, naročito
hvpotekarne banke. Ove banke daju zajmove, nu dakako ne do
one vriednosti, koju dotični objekt ima, odnosno na koju je procienjen.
Vriede u tom pogledu razne ali slične ustanove. Naša zemalj. hvpot.
banka daje na kuće i gospod. zemljišta zajmov^; do ´/,,, a na vinograde
i šum e samo do ´/s procjenjene vriednosti.


Ogl


U biljevišlih kr. nadzorničtva za pošumljenje Krasa u Senju razpoloživo
je:
1, 2


686.700 kom. 2—3
33 godiš, biljka crnoga bora.
2. 416.000 » 2—3 „ „ smreke,
3. 2.400 4 jele.
j)


4. 450 ?) 4 „ „ 9,nZ3..
5. 22.700 » 2 , „ briesta.
6. 10.200 j) 3 „ crnoga jasena.
7., 2.600 n 3 „ bieloga jasena.
8. 4.500 ´) 2—8 , „ crnoga graba.
9. 1.000 V 3 , „ maklena.
10. 1.000 ?; 3 , „ klena.
Ukupno 1,147.550 komada biljka, koje će se na razne obćine (političke,
mjestne, urbarske, imovne), kao i na privatne šumoposjednike
bezplatno loco biljevišta porazdieliti, uzimajuć pri tomu osobiti
obzir na molitelje iz Kraškoga područja bivše Vojne Krajine i Primorja.


Područne oblasti, obćine i privatni šumoposjednici, koji žele upitne
biljke u svrhu šumske gojitbe imati, neka dotične svoje molbe podnesu
ovamo neposredno u nepreko ra čivo m roku do 31. siečnja
1903., dočim će se odprema upitnih biljka prema stigavšim prijavamarazpoloživom broju, obaviti idućeg proljeća, te o tomu molitelje pravodobno
obavjestiti.


U Zagrebu, 1. siečnja 1903.


Ban kraljevinali Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.