DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 46 —


uspjeo, tad će i dalje nastaviti. I pravo je da se kane veće površine
kestenom zasaditi, jer je kesten doista takovo drvo, koje punim pravom
zaslužuje obzirom na mnoga dobra svojstva, da se što više u našim
šumama goji.


Ne samo da kesten dosta brzo raste, već je on drvo, koje se odlikuje
dobrimi tehničkimi svojstvt, a osim toga daje i sam plod liepu
korist; ne samo da je kesten vrlo tečna i zdrava hrana za ljude već je
i kestenova žirovina najcienjenija, u njoj se svinje najprije utove.
Drago će nam biti, bude li nas koji od tamošnjih stručnjaka svojedobno
obaviestio o uspjehu ovoga pokusa.


Talijanski agrarci, vinska klausola i naše drvo. Jedan dio
talijanskih agraraca, vele, ne ide za tim da se obnovi vinska klausula
u novom trgovačkom ugovoru, koji se kani sklopiti izmedju Austrougarske
i Italije, već zahtiova visoku carinu na drvo dolazeće iz austrougarskoga
carinskoga područja. Ti isti agrarci vele, da to obziri na njihove
šume i šumarstvo neobhodno iziskuju, jer im je inače šumska
proizvodnja ugrožena naročito u južnoj Italiji, gdje da već ljudi šume
pale, jer da im nikakovu korist nedonose. — Ova nam se viest čudnom
čini, jer je poznata stvar, da Italija šumom ne obiluje, te da je upravo
upućena na uvoz drva. Dapače ova nam se viest tendencioznom pričinja.


Podizanje novlli šuma u Pruskoj od godine do godine napreduje,
jer vlada ide za tim, da se pošume puste površine na kojima se
gospodarsko pravo neizplaćuje. Naročito pošumljuju se u Pruskoj mršava
pjeskovita zemljišta. Za 15 godina, i to od g. 1878.—1893., uvećala
se je šumska površina za 68 tisuća hektara, a od 1893.—1901).
čak za 78 tisuća hektara.


Odlikovan od strane medjunarodne izložbe za ribarstvo u
Beču. Član našega družtva šumarski upravitelj u Foči u Bosnoj, a
bivši zemaljski ribarnik u Božjakovini, g. Milan Drni ć odlikovan je za
svoju brošuru: „Uredjenje ribarstva u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji"
mjedenom medaljom.


Bivlje svinje. Nar. Nov. Javljaju iz Boričevca: U noći 26. prosinca
preplivao je čopor od 11 divljih svinja preko rieke Une iz bosanskih
planina u šumu Lisac kraj sela Boričevca, kotar D. Lapac. Cim
začuše to lovci iz D. Lapca i Boričevca, odmah pohrliše za njima u
potjeru; ali divlje svinje, nanjušivši lovce, umakoše natrag preko Une
u Bosnu (planinu „Gava"). Ista divljač došla je bila skroz u selo
„Bubnji" kraj Boričevca.


Koza uhvatila vuka. Neki Wood javlja o tom u „Mittheilungen
das n. 6. J. V." sliedeće: Udovica imenom Sigaland u selu Ghez-Tablot
(departement Gharente) bila je zaposlena na polju kraj šume, njezina