DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 43 —


imadu, i imati moraju, svi redoviti slušači gimnazialnu, realnu i realnogimnazijsku
maturu, osim toga ju ima i jedan od izvanredniii slušača.
Izvanredni slušači većinom nisu pripadnici Hrvatske i Slavonije. Unatoč
vrlo liberalnim akademičkim propisima polazak je predavanja vrlo povoljan
— što s osobitim zadovoljstvom konstatujemo — a to je ujedno
dokazom, da naša mlada šumarska generacija sve ozbiljnije shvaća svoj
patriotski i stručni zadatak.


f l)r. Honrik Nitsclio saksonski tajni dvorski savjetnik i profesor
u kr. šumarskoj akademiji u Tharandtu, preminuo je koncem studeua
u Tharandtu. Pokojni Nitsche djelovao je kao profesor zoologije
punih 26 godina u Tharandtu, a izašao je na glas svojim radnjama
medju kojima prvo mjesto zauzima: ,Lehrbuch đer mitteleuropeischen
Forstsinectenkmide", koje je djelo napisao zajedno sa bivšim pokojnim
ruvnateljem tharandtske akademije Judeichom. Pokojni Nitsehe posjetio
je Zagreb i našu šumarsku akademiju pr. g. prigodom svojega putovanja u
dolj. Ugrsku, te smo snjini nekoliko sati u razgovoru sproveli, pa kako
je unatoč svojim godinama bio vrlo čvrst i krepak, te u znanstvene
svrhe tegotno lovove po barama u Ugarskoj poduzimao, nismo mislili
da će ga tako brzo iz redova za znanost zaslužnih ljudi nestati,
„Slava mu".


Zemaljski savez lirvatsko-slavonskih Industrialaca. Industrijalni
odsjek „Trgovačkoga doma" razlaslao je nedavno na sve tvorničare i
industrialce u Hrvatskoj i Slavoniji poziv, da se polag primjera ugarskih
industrialaca osnuje i kod nas takav savez. Ovomu će biti svrha njegovati
i zaštićivati domaću industriju, stvarati složnimi silami nove
grane industrije, kod koje bi moglo naći zarade ono mnogobrojno pučanstvo,
koje je danas zbog nedostatka zarade prisiljeno jatomice seliti u
prekomorske zemlje, naročito Ameriku. Doista je bilo već od prieke
nužde, da se je na ustrojenje takovoga saveza i kod nas misliti počelo.
Takovi su savezi liepih plodova donieli u zemljami i državami u kojima
već postoje, a tako bi to moglo i kod nas biti. Specialno bi kod
nas, po našem sudu, mogla dobro prosperirati i ona industrija, koja je u
savezu sa šumom i šumarstvom, a nije se još pravo udomila. Mislimo
pod tim kemijsko-lehnoložku šumsku industriju o kojoj je već u našem
listu više članaka izašlo, naročito zgodan je članak o tom priobćio u
zadnje vrieme g. Urbani, iz kojega se viditi može, kako se je ta industrija
drugdje u zadnje vrieme silno razširila i napredovala, a baš za
nju kod nas svi uvjeti postoje.


Nova konkurencija našoj dužici. Pod ovim naslovom piše naš
,Hrv. trgov. list", da sve više raste izvoz hrastovih dužica iz Albanije
u Italiju na štetu naše slavonske dužice. Talijanski trgovci nastanili su