DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 42 ugovor
po njihovo šumarstvo štetan, jer dozvoljava slobodan uvoz drvu,
pak misle, da bi to novim ugovorom prestati moralo.


Ovakove nesjegurnosti u obćem gospodarskom položaju naravno
ne mogu povolj no djelovati ni na razna poduzeća, pak ni na promet i trgo vinu.
Poduzetnici ne imaju nikakove stalne osnovke, na kojoj bi svoje proračune
napravili, pa se po tom i ne će, a i ne mogu, u nikakova veća i
d Ije trajuća poduzeća upustiti.


Ipak ima nade, da će se konačno i austro-ugarska nagoda koncu
privesti, a doći i do bar kako povoljnih ugovora sa susjednim državama,
pa ako ne bude u Orientu kakovih većih zapletaja, mogla bi nova
godina 1903. biti povoljnija po naš promet i trgovinu u obće, a napose
povoljnija i za naš promet sa šumskim! proizvodi.


Glede prodje razne drvne robe možemo reći, da četinjava roba
vrlo slabo prolazi, a slično i bukovina, s razloga spomenutih opetovano
već u pri.ašnjim našim izvješćima* Kriza vlada glede prodje te robe i
u susjednoj nam Kranjskoj, te je nedavno donio kratku viest o tom iz
Ljubljane naš „Hrv. trgov. list" u kojoj se veli, da je ciena drvne robe
silno pala, pa to pripisuje u glavnom žestokoj utakmici okupiranih zemalja.
Glede ostale, naročito hrastove robe, popravila se je nešto malo
prodja rezane robe, poimence liepo se je pridigla prodja daščica za podove
— frisa — koja je roba već od dvie godine u nazad vrlo slabo
prolazila. Popravila se je nešto i prodja hrastovih željezničkih podvlaka,
koja je takodjer bila zadnjih godina dosta slaba. Nasuprot slaba je potražba
i prodja francuske dužice; a i njemačka bačvarska gradja, koja
je početkom pr. godine još dobro prolazila, bila kašnje tečajem godine
sve slabije tražena i plaćena.


Okolnosti pod kojima naše drvarsko tržište stupa u novu godinu
1903. nisu u obće povoljne ipak se danas, obzirom na sve do sele spomenuto,
ne može pravo reći, kakova će biti nadošla nova godina po
prodavače naših šuma i naše drvotržce. „Bila bolja od prošle!"


Različite viesti


Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke. U ovom zimskomu
semestru upisano je u kr. šumarsku akademiju i to: u I. tečaj 9 redovitih
i 1 izvanredni, u II. tečaj 9 redovitih i 3 izvanredna, a u IIItečaj
6 redovitih i 1 izvanredni slušač; dakle u svemu 24 redovitih
i 5 izvanrednih slušača ili sveukupno 29 slušača. Kako vriede za slušače
kr. šumarske akademije isti propisi, koji vriede i za zagrebačko
kr. sveučilište Franje Josipa I., uz koje je akademija prislonjena, to