DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 40 —


Družtvene viesti.


u zadnjoj sjednici družtvenoga upravljajućega odbora zaključeno
je obzirom na molbu slušača kr. šumarske akademije kao i na želju
pojedinih družtvenih članova, da će se počam od siečnja o. g. držati
družtvene prostorije dva dana u tjednu od 5—7 sati po podne otvorene,
da se mogu čitati časopisi, koje družtvo dobiva. U petak po podne
biti će družtyene prostorije u tu svrhu pristupne gg. slušačima kr. šumarske
akademije, a u subotu p. n. gg. družtvenim članovima. Uredničtvo
„Šumarskoga lista upućeno je, da to u budućem broju lista priobći,
što je ovim i učinjeno. Uredničtvo.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Novo je izašlo:


F. Haladi, zakon od 22. lipnja 1902. o komasaciji zemljišta (s provedbenom
naredbom). Izašlo je nakladom knjižare Kugli i Deutsch u
Zagrebu. Giena 8 K.
Kritika se je o ovom izdanju vrlo povoljno izrazila.


Grodišnje izvješće zagrebačkog meteoroložkog observatorija za g.
1901. Godina I. Izašlo nakladom kr. zemalj. vlade u Zagrebu. — Na
ovo pripo&lano nam obsežno izvješće osvrnut ćemo se u kojem od
kasnijih brojeva.


Bootli, die Einfiihrung auslandischer Holzarten in die preussischen
Staatsforste unter Bismarck und Andres. Berlin. Giena 6 K.


Ova zanimiva knjiga rek bi da je nastavak knjige istoga pisca
izašle g. 1882. pod naslovom; „Naturalisation der auslandischen Waldbaume
in Deutschland", u kojoj se Booth živo zanima za uzgoj eksota,
naročito onih iz sjev. Amerike. Doista jedva je tko od živućih vlastan
svoj sud o toj stvari iznesti, kao sam pisac, u kojega se obitelji već od
gotovo 100 godina pokusi s eksotima čine. Pisac napada na pruske šumarske
krugove, koji se nisu nikako htjeli oduševiti za uzgoj eksota u većoj
mjeri u šumama, ali mu je spomenicu u tom pogledu uvažio svojedobno
moćni kancelar Bismarck, nastojanjem kojega ipak je pruska šumska
uprava stala izvoditi pokuse u velikom. 0 uspjehu tih pokusa napisao


je posebnu knjigu Dr. Schwappach. Djelo Bootha nadopunjuje donekle


ovo, a vrlo je zanimivo, te se nabava istoga toplo preporučiti može
našim većim šumskim upravama.


Haselkof u. Lindau, die Beschadigung der Vegetation durch Rauch.
Handbuch zur Erkennung und Beurtheilung von Rauchschadon. Berlin.
Ciena 12 K.