DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 39 —


stati, jer se u najnovije doba u toj oskudici radničtva pojavljuje
lihvarstvo, samo radi toga, što pojedini gospodarstveni
uredi, bojed se, da ne bi dobili radnika, daju krčenje šuma u
zakup ljudima, koji dobiju na njem lijepih novaca, mjesto da
gospodarstveai uredi uzmu to sami u svoju režiju.


I ne samo šumske prilike, \ eć i poljska privreda pada,
tlo 8 neobradjivanjem gubi svoju vrijednost, jer odseljeni Ličanin
nema nade da će se ikad iza mora vratiti natrag na rodjenu
grudu, i nanovo je početi obradjivati, (prije se bar mogao
vratiti), a najposlije izselivanjem se umanjuje pučanstvo, umanjuje
radna sila, a s njom eto polagano pada sve ono, što je
vezano i skopčano s njom.


Sve te prilike nukaju nas, da se tome stane na put, pa
tko ne če i ne zna da gleda na te prilike, neka posluša malo
glas svoje svijesti i zanosa, — koja ga zanaša za ovaj komad
zemlje, gdje je ugledao prvi zrak sunca, pak će već po svojim
silama nastojati da stane na put zlu, koje se polagano navlači
u njegovu zemlju.


To dakle i patriotizam traži.


n. I s T.A_K:.
Osobne viesti.


Odlikovanje. Njegovo ces. i kralj, apostolsko Veličanstvo je obnašlo
podieliti kr. nadšumaru Albertu Rosmanith u naslov „kralj,
šumarnika".


Imenovanje. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalu.acije obnašao
je imenovati: svršenog šumarskoga akademičara Dušana Ostoića
i abiturienta bivšeg kr. gospodarskog i šumarskog učilišta križevačkog
Nikolu F. Bugarskog a šumarskim vježbenicima imov. obćine petrovaradinske
; nadalje šumarske vježbenike imov. obćine brodske Ivana
M u r a V i ć a, Josipa A 1 k o v i ć a i Franju Ivica, šumarskim pristavima
iste imovne obćine, a sve sa sustavnom pripomoći odnosno sustavnim
berivima.