DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 38 —


leko dolje u Pruskoj i Bavarskoj krčio same uz malu nadnicu,
dotle su gladovali kod kude oni, za koje je on obvezan
raditi i otišao da radi.


Ta njegova zarada bila je malena da obskrbi svoje kod
kuće i on je osnovao dalie. Vanjski jedan utjecaj, svakako poguban
za naše prilike, utjecao je zarazno na našeg seljaka Ličanina
i on slušajući bajke, da ima jtdna zemlja, gdje se zlato
kopa i gdje se bogat postaje, zasliepio je s nadom u to sve,
ostavio je kod kuće sve ono što je nejako i slabo, prodao ono,
što mu je i vricdilo nešto i odjedrio za — Ameriku.


Eto ta seoba zadala je težak osjetljiv udarac našemu
šumskomu gospodarstvu.


Da se to prepriječi nuždne su nekoje mjere kojih bi se
i naše imovne obćine, vlastelinstva a i trgovci šuma trebali
držati. Znajući dobro, da je baš gore u Lici jezgra šumskoga
r;idničtva, trebale bi slavonske imovne obćine stajati u kontaktu
sa ličkim imovnim obćinama, kao što i političke oblasti one
doljnje sa našim gornjima, — koje bi onda izvješćivale narod
0 takim krčevinama, i davale mu na taj način liepu priliku,
da što više zasluži.


Pa i sami trgovci šuma treba da imadu u Lici u glavnim
mjestima svog, svakako plaćenog čovjeka, koji bi im u slučaju
velike zarađuje, mogao sabrati radnike, da se ne dogadja
ono, upravo nelijepo prekupljivanje radnika, s kojim se tlači
i ugnjetava, i onako na pola ubijeni, narodni ponos.


Naš narod ima volju za rad i sposoban je, samo mu treba
(lati priliku da radi. On bi možda i sam krenuo od kuće na
rad u času, kad osjeti pred sobom beznadje u bolji život, ali
ne može, nema sredstva, koje ga i preko njegove volje prikuje
za njegovo pusto ognjište. Za to bilo zgodno, kad bi se takovimi
radničkim skupinama, pod gore navedenim okolnostima,
poslao putni trošak, te bi s tim na jednoj strani posao bio prije a
možda i bolje dovršen, a na drugoj strani pomoglo bi se onom
luuodu, koji danas traži kruha u tudjini.


Oskudica radnika može naše prilike do posrtaja dovesti
osobito u nationalno-ekonomskom pitanju. Tome treba na put