DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 2 —


i svaku »svojinu«, ali i svaki »Ijetorast« ili »mladicu«, pak
smo kadri, pa razgledamo i oblik debla, kadkada veličajnog
debla, koje nam imponuje i visinom i debljinom svojom.


Biline, koje u zimi gledamo u našim šumama jesu »drvenaste
«, pak i moraju takove da budu, da podnesu sve nepogode
vremena. No nije ni u zimi naša šuma pusta; ima biliua,
koje u zavjetrinama i prezimuju, lišde im se zeleni i
usred zime kao n. pr. listovi od ljubice, dragoljubice (Cjclamen),
krasuljka (Bellis), pak ćemo naći i koju paprad, koja je u nas
»zimzelena«, ako i nije tako bujna, kao preko ljeta. No sve te
i druge biline blizo su tla, pa ih u zimi pokriva snieg. U visinama
sjeća nas na ljetno doba zimzeleni bršljan, sjećaju nas
glice cesernjaca. Ima po deblima i stablima i drugog zimskog
nakita, a to su razni lišaji i mahovi.


Kad je snieg pokrio ili zaprašio šumu, ugodna je oka
biela mu boja toga radi, jer se izpod nje iztice boja kore
onoga drveta. Kad se pak snieg u zimi raztopio, osvane stablo,
naročito hrast, i usred zime u zelenu ruhu. Uzbujaju mahovi
od kojih je gornja strana svrži kadkad sva zelena, a ta je
zelen tako svježa, kao što je svježa, prva proljetna zelen. Ako
je pred tobom šuma hrastova, koja je u zimi mrka, a šumsko
još tlo pokriva snieg: tad je ona zelen mahova oku i mila i
draga, pogotovo pak onda, kada sunce naginje k zapadu i
večernje ju svjetlo prosjeva!


Naleti li u tom svečanom času ptičica na granu, da si u
mahu nadje koj zalogajac i da se zadovoljna oglasi; preleti li
izpod stabla žutokljuni kos ili druga koja ptica, oćutiš, da
priroda nije podpuno zamrla, da ima u njoj života, ali u tom
životu i ljute borbe, borbe o bitak.


četiri su faktora, kojima se ima bilje u zimi otimati:
studen, suh zrak, mekanički tlak sniega i leda, te životinje. Prva
su tri faktora uzrokom, da bilju pada lišće. Još mjeseca prosinca
djeluje korenje i privaža vodu, nu kad je studen segnula
dublje u zemlju, prestaje ovo djelovanje, jer su i stanice
prestale djelovati. Da li drveće u zimi podpuno obu^mre, da li