DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 —


Pod slovom a označena nam je željeznička pruga sa 5 do
8 metra širokim t. z, materialnim jarkom.


Nakon toga dolazi od drveća prazni 8 do 9 metra široki
plašt sjegurnosti, c nam predočuje širinu od 18—20 metra širokog
obrašćenog i čisto držanog plašta sjegurnosti, nakon toga
pod d listnata pruga drveća sjegurnosti, iza koje se graba sa


2:1
profilom r^.fK mtr. nalazi, a poslie toga tek sastojina na red
dolazi.
Ciela ta obranba od a do d biti će nam 32 do 36 metara
široka.


U mnogim slučajevima budu vatrene izmetine željeznice
plašt C upalile, požar onda obično samo do grabe prodire, a
sama nam sastojina uzčuvana ostane. —


U ovom smo člančiću u jednom predmetu razpravljali,
koji bi u obće zaslužio više pazke, koli sa strane šumskih,
toli i željezničkih uprava.


Oskudica na šumskim radnicima.


Napisao Petar Petrović.


Geografski položaj i klimatički odnošaji jedne zemlje upućuju
njezino raduičtvo na onu vrst rada, iz kojeg dotično radničtvo
može dobivati za se sve ono, što njegove vitalne zahtjeve
zadovoljava i s kojim raste bogatstvo i blagostanje te
zemlje. — Radničtvo zemlje, koja je uz gore pomenute odnošaje,
bogata na plodnim njivama, oranicama, pašnjacima, sjenokošami,
— bavi se pretežno sa obradjivanjem tla, — u zemlji
bogatoj na šumama, uzgaja se radničtvo u šumskom radu, a
zemlja opet na domaku širokog mora, šalje skoro sav svoj
radni elemenat na daleku pučinu.


Kod nas, u našoj zemlji, mislim da je teško j^ovući točnu
crtu, koja bi označivala razliku izmedju množine radničtva,
koje se bavi poljskim gospodarstvom, — od množine onog