DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— soli
tom pogledu postoje razna mriieuja u kojem je od navedenih
slučajeva opasnost, da bi se vatra poroditi mogla, ve<5a,
daF u ravnici ili tamo gdje je željeznička pruga na uzvišenom
sipu sagradjena. Postoji s toga i raznoliko mnienje, u
kojem će se slučaju obranbeni plašt širje ili užje osnovati, pa
i same željezničke prometne uprave u tom smjeru različite
mjere poduzimaju.


U načelu razlikuju se sliedede vrsti obraubenih plastova ;


1. od svakog drvlja čisti obranbeni plast;
2. drvedem obralceni obranbeni plast;
3. Čisti obranbeni plastovi obradjivani i za gospodarstvo
upotrebljeni;
4. oJbranbeni plastovi u spoju sa obraribeninii jarci.
Nasipi su željezničkih pruga ved po samoj gradnji uzdignuti,
a sa strane se još i t. zv. materialna graba nalazi. TJslied
toga budu vatrene izmetine prije k zemlji padale, jer im je
put do zemlje dalji nego u ravnici u kojoj ih sam vjetar na
dalje nosi.


Medjutim upliva na daljinu na koju će iskre padati samo


vrieme, toli druge nuzgrf>dne okolnosti.


Gdje n. p. željeznički nasipi kroz dolinu prolaze koja u


smjeru \ladajudeg vjetra leži, tamo nam vatrene izmetine loko


motive na daleko od željezničke pruge na zemlju, odnosno u


šumu padaju,


Kod prugah koje visoku, odraslu šumu prosjecaja i odpor


je zraka vedi, isto kao kod zemljenih ureza, pa će u smjeru


prosječnog pravca vatrene izmetine padati.


Mjerimo li od slučaja do slučaja udaljenost od željezničke


trase do mjesta, gdje su nam vatrene izmetine na zemlju pale,


tada demo vazda dobiti pravu sliku i prave podatke kako ši


roki pojedini obranbeni plastovi biti moraju.


Nije niti u svakom slučaju moguće, da se obranbenom


plastu dade konstantna širina, te da je time baš svaka mo


gudnost poroda požara izključena ili prepriečena.


Željezničke vatrene izmetine padaju od željezničke trase u
daljini od 9 do 40, dapače i do 60 metara. Ipak vedi dio istih