DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 29 —


sjek proveden nije, bit će nam opasnost, najveda; isto vriediza. mlade. JOŠ nepročišćene lunie liatače.


U potonjem mladiku imade sila suhe trave i drača, suhih
ležečih grana, što sve razprostranjivanje požara znatno podpomaže.


Ako .li jedne i druge vrsti šumah k tomu. još sa poljima
medjase, koja su sa žitaricama posijana, koje su u srpnju i,
kolovozu sa?ma suhe, može se požar i dalje izvan granica
šumskih razprostraniti.


Zeljeznicami prouzročeni požari padaju najviše u mjesec
lipanj, srpanj i kolovoz, pa izizkuju prema tomu baš ti mje-.
seci veću pažnju u šumi na onim mjestima, gdje takove
željeznička pruga prosjeca i gdje nikako vi, ili samo nedostatni
šumsko obranbeni plastovi postaje.


´ Opasnost takvog požara se vazda povoljnim vjetrom po-;
visuje, naročito istočnjakom. , i, :
,- Konfiguracija tla takodjer na oma,šnost takvog- požara
vazda upliva.


Gdje se željeznička pruga naglo diže, iziskuje to jače loženje
pod kotlom, a kroz to se i vatrene izmeti ne pomnažaju,
a uslied toga je na takvim mjestima u šumi i opasnost radjanja
požara veća. .


; Uzmimp k tomu još i taj fakat u obzir, da dimnjaci naših
domaćih lokomotiva nisu svagda providjeni odozgor okruglimi
mrežicami od žice, kroz koja upaljeni goreći materijal težje
prodire.


Kod željezničkih prugah u dubokim urezima odpast će
potreba obranbenih plašteva, pošto u tom slučaju desno i
lievo od pruge se nalazeći nasipi sami tvore naravnu obrambu
proti vatrenim izmetinama lokomotive.


Vjetar u takovim urezima imade takodjer vazda smjer
kojim vlak juri, pa kroz pritisak tog zraka i vatrene izmetine
tik željezničke pruge, na samu prugu padaju.


Sasma drugačije bit će ti odnošaji kod željezničkih pruga,
koje kroz ravnicu ili na visokim sipovima šumu prosjecaju.