DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 30     <-- 30 -->        PDF

: Tamo, gdje blizu ili tik šume sela leže, biti de uslied požarah
i takova u pogibelji.
Pogibeljna mjesta za radjanje takovih požara iztražiti i
željezničkoj upravi shodne predusretne mjere propisati, stvar


je zemaljske uprave, t. j kod nas Visoke kr. zemaljske vlade,
jer nijedna prometna željeznička uprava iz vlastog nagona i
iniciative neće dati vatro-obranbene plastove osnivati, ma i
na takovim mjestima^ gdje bi isti od neobhodne potrebe bili.
Medjutim mora se priznati, da nije opasnost požara prouzročena
po željeznicami na svim mjestima u istoj zemlji jednaka.
Izim toga dolazi vazda pitanje lahke mogućnost i
požara i razprostran jivan j a požara na prvo mjesto.


Zato ne čujemo kadkada kroz više godina, da bi se u
jednoj županiji takav požar dogodio, a na drugom mjestu u
istoj ili susjednoj županiji su tim povodom prouzročeni požari
na dnevnom redu.


Iz ovakovib statističkih podataka, liti će onda lasno uviditi
potrebu, gdje se i na kojima se mjestima veće a gdje
manje mjere preduzeti imadu; biti će nam to putokaz u kolikoj
mjeri i u kakovim dimenzijama mi šumsko obrambene plastove
osnivati imademo.


Iz broja dogodi vših se požara, toli iz izhodnih točaka tih
požara, razabrati ćemo dali obične ili izvanredne mjere
preduzeti imademo,


Mlade, guste i redje šume listače nisu od pogibelji tim
načinom prouzročenog požara izključene. U istima doduše vatra
obično gušća mjesta mimoidje, ali nam se mlade stabljike
uslied silnog žara osuše i obično sva branjevina uništi, tako
da istu vazda počepnim siekom pomladiti moramo, dočim će
nam u odraslim listnatim šumama na daleko stelja i listinae
izgorjeti.


Znatno veća pogibelj prieti šumam četinjačama. Ovdje
imade suhih smolovitih grančica, suhih mladica a i same iglice
pune smole brzo se osuše i upale makar su i zelene bile.


U onakovim kulturama četinjača, gdje još niti pročistni