DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 —


shođaije, te je na njekojim mjestima u Ugarskoj u tom smjeru
već mnogo i učinjeno.


O tom predmetu postoje kod raznih željezničkih toli
šumskih uprava različita mnienja, dapače bi se moglo podpunim
pravom uztvrditi: da se obično kod same gradnje željezničkih
pruga tom predmetu premalo važnosti posvećuje.


Glavni razlog leži u tome, što je uzdržavanje tih obranbenih
plastova s dosta znatnim troškom skopčaao, a uz to nam
šumska površina, pretvorena u obranbeni plašt, obično slabu
ili nikakovu rentu odbacuje; slično kao kod državnih i zemaljskih
cesta.


Šumske su uprave n. pr. po §. 19. cestovnog reda i kod
nas obvezane kraj cestah površinu na 10 odnosno 20 mtr.
čisto držati, a to iziskuje znatniji trošak svake 3—4 godine.
Sama pako površina obično leži bez koristi, a svrha joj je: da
se cesta što prije osušiti može; da ne bi od izvala promet
zapeo itd.


Željezničke su prometne uprave obvezane, sve shodno tako
udesiti, da se pogibelj požara kroz njihov promet sasma odstrani,
ili bar imadu požarom prouzročenu šumsku štetu nadoknaditi,
prem to rado nepriznavaju i ne čine.


Kjekoje su željezničke prometne uprave dapače i tog


mnienja, da je vazda bolje šumovlastniku požarom prouzročenu


šumsku štetu od slučaja do slučaja odštetiti t. j . u gotovom


novcu izplatiti, nego li na vlastiti trošak stabilno šumsko


obranbene plastove uzdržati, jer da se prvo vazda bolje


izplati.


Nije medjutim niti u pojedinom slučaju samom odštetom


šumovlastniku udovoljeno. Naročito s narodno-gospodarstvenoga


gledišta ne može pladena odšteta svagda udovoljiti, pošto se


tim načinom koristna dobra oštećuju odnosno unište, osobito


onda kad je samo tlo mršavo pjeskovito ili kameno pa uni


štenjem i onako tanke naslage humusa ono neplodnim ostane.


Gdje se pako, s uvodno navedenih razloga, ovakovi po


žari opetuju, tamo konačno i sam šumovlastnik svu dobru


volju za opetovano podizanje šumskih kultura gubi.