DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


koji su pobili gornje tvrdnje ili, ako se smijem drznuti i zamoliti
ga, da izvoli svoje tvrdnje dokazati pokusima po njemu
učinjenim, ter me na taj način uvjeriti o mojim neizpravnostima
0 tom smjeru. Begna.


Obranbeni ili plastovi sjegurnosti proti šumskim
požarima kraj željezničkih pruga.


Piše Josip pl. Aue, kot. šumar.
Medju šumske požare, koji se u novije doba uslied sve
većeg i većeg razprostranjivanja željezničke mreže češće dogadjaju,
spadaju požari šumski, prouzročeni izbacivanjem žeravica i inog
gorivog i gorećeg materijala iz željezničkih lokomotiva na onim
mjestima, gdje nam željeznička pruga branjevine toli otvorene
šume prosjeca.
Da se ovakovom šumskom požaru predusretne, to se
obično duž željezničke pruge, gdje takova šumu prosjeca, t. z.
vatro-obranbeni ili plastovi sjegurnosti (Schutz
oder Sicherheitsstreifen) osnivaju.
Što bje do prije nekoliko godina u tom pogledu učinjena


t. j . osnovano i preduzeto, pokazalo se je nedostatnim.
Obično pokazali su se ti obranbeni plastovi preuzki i svrsi
podpunoma neogovarajući, tako, da su iz lokomotive izbačene
iskre uski plašt preletjele, u šumu na suhu stelju, posušene
doljnje grančice četinjačah i t. d. pale, te se je tim povodom
šumski požar porodio.


U drugom slučaju opet nisu ti obranbeni plastovi valjano
i po propisu čisto držani bili, naime bili su puni puncati lahko
upaljivih predmeta, naročito- suhog grmlja, suhe trave, šaša i
suhe trstike.


Nekada opet i sama konfiguracija tla takav požar pospješuje
n. pr. na velikim strminama.


U novije doba željeznicami prouzročeni šumski požari dokazali
su, da su preduzete i provedene obranbene mjere nedostatne,
te iziskuje potreba, da te mjere budu obsežnije i svrsi