DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 25 —


sklapaju i tim spriečavaju transpiraciju — ali ne veli, da nije
transpiracija bilja u nodi nikakva.


Ede r (Inaug. diss. an der kgl.´Univ. Leipzig 1875.) veli,
da svi vanjski uplivi, koji se mjenjaju danju i u nodi pokazuju
o njih ovisan periodicitet transpiracije, a da svi physiolozi,
koji su u tom eksperimentirali nadjose znatno veće hlap-
Ijenje (transpiraciju, Verdunstung) danju nego li u noći. Danju
pako jur Mille r opaža u jutro veću transpiraciju nego li
poslie podne. Eder dolazi pokusiina sa registratorom transpiracije,
da ne pada minimum transpiracije u noćnoj tmini, već
odgovarajući dižućoj se temperaturi i rela.tivnoj vlazi, obično
neko vrieme iza izlaza sunca.


Guettar d (Mem. de 1´ acad. des sciences de Pariš 1748.
i 1749.). Meye n (Fflanzenphysiol. 1838.), Moh l (Bot. Zeit.
1856.), Hofmeister (Flora 1862.), Deherain (Ann. des
sciences nat. 1869.), De Bar y (Vergleicliende Anat. der Wegeorgane
1874), Schendene r (tjber Bau und Meclian. der
Spaltoff. 1881.), Pfef fer (Pflanzen-Phy8iologie 1881.), Prantl,
Cubon i (Manuale di Botanica 1885.), Kerne r (Pflanzenleben
1890.—1891.) nijedan od ovih botaničara, makar i pripisivali
sad veći sad manji upliv svjetla na transpiraciju bilja nije uztvrdio,
da bilje u noći ne transpirira.


Baveći se jur više godina physiologijom bilja, a praveći
razne pokuse u koliko mi služba dozvoljava, i proučavajući
životne funkcije bilja pod raznim uplivima, nisam došao do
inih rezultata, pak držim, da bilju, dok imade dovoljno gradjevnog
materijala, ako su mu ini uvjeti povoljni, nije neobhodno
potrebno svjetlo za življenje — dočim da na transpiraciju
ne djeluju toliko sunčane zrake kao nosioci svjetla, već
kao nosioci topline.


U prilog koli prvoj toli drugoj tvrdnji mogao bi iznieti
razne učinjene pokuse, kao i tabele, ali nije za to ovdje mjesto.
Imade moguće protivnih dokaza, koji meni nisu poznati a
možda ni mnogom drugom cienjenom čitatelju, pak bi zahvalni
bili g. nadšumaru kad bi izvolio donieti upute na auktore.