DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 23 —


Cuboni veli po Prantlu u knjizi: »Manuale di Botaqica
« na strani 92. sliedeće: »Stablike i lišće sa svojim neozliedjenim
površinama nisu u stanja upiti znatne količine vode
ili vodenih para«. Iz ovoga proizlazi, da je njihov sud : da
bilje i iz zraka prima (upija) vodu odnosno vodene pare. Isto.
što tvrde Prantl i Cuboni veli i Sachs u svom znamenitom
djelu: »Lehrbuch der Botanik« — a ne nieče toga ni
u svojim predavanjima: »Vorlesungen iiber Pflanzen-Physiologie
«, naprotiv pako na strani 306. .odnosno 306. njegova
se tvrdnja produdara sa gad rečenim.


Druga neizpravnost bila bi: »Kaošto drugo bilje tako i
lužnjak više transpirira u danu nego li u noći.« I za ovu tvrdnju
izvolio je reći g. nadšumar Metlaš, da je neizpravna sa navodom:
»jer bilje u i;oći nikako ne transpirira«.


Dan se od noći poglavito razlikuje, što je danju svietlo,
a u noći tamno. Obično biva, da je danju i toplije, što ali
nije uviek.


Za vrieme vegetativne periode za naše listnato bilje mora,
da ostane i kroz noć tolika toplina, koju može list i mladi
izboj podnieti, a čim to nestaje vidimo, da list i mekani izboj
vene i uvene.


Naprotiv pako razlike svjetla dana i noći ne djeluju na
bilje, jer vidimo, da ono žive u sobama, uz druge povoljne
uvjete, i u sred ljeta, kao i oko božica, prem je ljeti dan veći
a noć kraća, — dočim je u zimi obratno.


Ne ćemo time omalovažiti phjsioložki upliv svjetla na vegetaciju
bilja i njihov razvoj, već hoćemo, da iztaknemo, da
svjetlo nije kao takovo neobhodno potrebno za življenje bilja,
ako su drugi uvjeti skloni, ako imade bilje dovoljnu zahhu
ugljičnih hjdrata, dok ne nastane potreba za stvaranje novog
gradjevnog materijala. Da je tomu tako posvjedočava nam klijanje
sjemenja, biljke u podrumima, razni parasiti itd.


Biljka će dakle i u tmini obavljati sve životne funkcije,
osim otvaranja ugljičnih hjdrata. Ona će rasti, a da rasti t. j .
povećavati stare i stvarati nove organe uzmogne, mora razvažati
i đovažati gradnju.