DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 24     <-- 24 -->        PDF

22


da se od ovakovih kopija mogu nabaviti pojedini listovi, dočim
se od litografiranili kopija mogu kupiti samo listovi jedne porezne
obdine zajedno, vazda demo bolje proći, nabavimo li si
pikirane kopije. H.


Nekoje neizpravnosti ?


u članku: »Dva odgovora« u svezci 6. Šumarskog
]i«strani 361. iztaknuti, da je neizpravno na strani 446. svezke
broj 9. i 10. »Šumarskog lista« od god. 1901. rečeno: »da
bilje transpirira dakle i hrast lužnjak vodu korienjem usisanu
i iz zraka upitu, koju ne može upotriebiti«. Pri tom je izvolio
primjetiti, da bilje ne može iz zraka vode upiti.


Ovu tvrdnju g nadšumara oborili bismo odma sjetivši se na


mahovine specialno na one, koje živu na golom kad i kad na


gladkom kamenu


Oborili bi tu tvrdnju gjetivsi so na funkcije zračnog ko


ricnja (Luftwurzeln) nekojeg bilja.


Držimo naprotiv, da gosp. nadšumar nije mislio sve


bilje, ved naše nadzemno listnato, a poglavito naše drvlje i


grmlje.


Da je količina vode, koju nadzemno listnato bilje iz zraka


upija, prima ili usisava, neznatna, o tom ovdje nije govora,


vfć nije nam poznato, a da je ne bi primalo.


Ka protiv toga Kerne r u svom djelu: »Pflanzenleben«


n prvom dielu pod naslovom: »A.ufnahme von Regen und Tau


(lurch die Laubblatter« na strani 208. i sliedećim razpravlja
1 liepa pravoužitnica kiteći me kitom cvieća, niti ne po


mišljajući na phjsiologijii bilja, poškropila ju je vodom, a da


tako brzo ne uvene u okancu mog kaputa. Dakako reći se


mora, da se tu nije rp;dilo samo o upijanju vode, već i o uma


njenju transpiracije.