DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— SI —


Ad 7. Slučaj, gdje su medjašne crte u´ katastralnoj mapi
pogrješno označene, obično se ne će modi inako konstatovati,
nego prispodobiv našu mapu sa što mogude Više njiti istovjetnih.
Mapa takoviii, kako rekosmo, ima kod nadležne gruntovne
oblasti i kod nadležnih obćinskih poglavarstva.


Prispodobom naših mapa s ovimi, modi demo u najviše
slučajeva razliku konstatovati. U slučajevilna, da medjašne točke
i crte, koje nas zanimaju, tvore ujedno i međju raznih poreznih
obdina, valja nara vazda naše nacrte s odgovarajućim sasjednih
poreznih obdina prispodobiti — tu se nalazi obično najviše
razlika


Ako smo takovu razliku konstatovali, valja nam prije
svega izpitati, da li ta razlika nije nastala usljed raznolikog
stezanja i raztezanja papira. — Učiniti demo to, izpraviv tu
pogrješku, na jednoj i na drugoj mapi, gore opisanim načinom.
Ako je razlika nastala zbilja samo s toga uzroka, potrebno je,
da ju izpravimo; u svakom drugom slučaju zatražimo razjašnjenje
u arhivu mapa.


Prigodom izmjere, naidi taožemo i na druge pogrješke, —
koje moramo vazda odmah ustanoviti, izpitati i izpraviti. I tu
valja na umu vazda imati, da katastralni (i gruntovni) posjed
ne mora uvjek identičan biti sa faktičnim posjedom, te da u
izmjeri prema tomu možemo dođi do netočnih rezultata i onda,
ako smo se služili i najboljim mapama i najboljim instrumentima.
— Valja se stoga kod svake izmjere medja držati pravila,
da ovu moramo točno, na temelju valjanih mapa, valjanimi
pomagali ustanoviti, svagda u prisutnosti medjaša. Ako je
to prisude za vremena rada ne mogude, — svakako treba saslušati
medjaše prije, nego li se rad zaključi.


Konačno budi dozvoljeno spomenuti, da se, izim gore pomenutih
litografiranih kopija katastralnih mapa, mogu u arhu
mapa dobiti i t. zv. pikirane mape. Te su mape rukom radjene,
— i stoga u svakom pogledu točnije. — Nabava ovih
zaista je znatno vedimi troškovi skopčana. Ali s razloga, jer se
tim izbjegava mnogim pogrješkam i korekturama, i s razloi;a,