DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 20 dqYjiici,^
kojUi„moiema, vazda kod nadležne gruntovne oblasti
nabaviti. Da.si stvprimo pregled .posjeda upitnog vlastnika na
katastralnoj mapi, označinao na :ovoj parcele providjene istim
l|rprjem kap u, p,08Jedovqici, ji§ mapi,, bilo kojim načinom, napadno.
Npr. podkriživ upitne .bijojeve parcela crvenom olovkom,
ToiU; zgodom naiči. ćemo gdjekad, na slučaj, da u posjedovnici
j;iaznačen broj: jparcele., ne demo, [rapči nadi na odgovarajudoj
mapi. T^a| bfo| je ;U;.tQmjSlučaj« ,r|a ,ma.pi, inako označen ilj je
nejasno ili kopačno nikak,9,; označen,,-ii..^^ ,.,.". ^ :


Prvi slučaj — koji je najČešdi — obično nastaje kod t. zv.
ciepanih parcela.


Valja nam uvjek na umu držati, da katastralne mape,
dakle i kopije ovih, obično predočuju posjed u obliku onom,
kakav je on bio za vremena katastralne izmjere, odnosno reambulacije.
Posije te izmjere ili reambulacije nastale promjene
u posjedu često nisu evidentovane u tom nacrtu, dočim su u
novo nabavljenoj posjedovnici te promjene zabilježene, i to t.
ZV cijepanim parcelama. Takove parcele označuju se obično
čestnikom, dočim demo u katastralnoj mapi u tom slučaju nadi
parcela označenu samo ;sa brqjnikom tog čestnika, U tom slučaju
dakle znamo, da s^ je sa posjedom sbila njeka promjena,
pa moramo tu promjenu ubilježiti i u mapi.


Da to uzmognemo, morati demo potražiti istovjetnu mapu
k()d nadležne gruntovne oblasti. Gdjekada je ta promjena tamo
u mapi označene. U mnogim slučajevima nije. U potonjem slučaju
valja nam kod te iste oblasti potražiti spis, o zbivšoj se
promjeni, komu kopija te promjene mora priležati. Tu ćemo
dakle potreban izpravak svoje mape sami obaviti. Vrlo riedko
se zbiva, da je odnosna parcela u mapi označena ili posve
drugim brojem, ili nejasno pisanim brojem ili konačno, da je
brojna oznaka u mapi posve ižpuštena. — U sva ta tri slučaja
valja nam se pomodi mapami kod nadležne gruntovne
oblasti, a ako se i tu ne bi mogli pomodi, treba nam zatražiti
razjašnjenje u arhivu mapa, te na temelju ovoga mapu izjjraviti.