DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 19 —


U prvom slučaju ne ima lokalne razffike usljeđ stezanja i
raztezanja papira, pa možemo kopirane toeke sa platna za kopiranje
na papir prenijeti ptfciranjem.


U drugom slučaju, naišli smo na lokalnu pog^rie§ku, usljed
stezanja i raztezanja p pira, pa nam treba prije svega ovu na
minimum reducirati, a tek onda prenjeti na napet risadi papir.
Korektura ta obavlja se okularno, postaviv kvadrat na platnu
za kopiranje, nad kvadrat na risadem papiru tako, da se vrhovi
tik kvadrata jednolično, što mogtt<5e pribliinije prekriju.


(a-.j


^L \"^
B A S
35 r 3S7
o o ©
©
nx
-\-y
1f đ
A 2)
d
D
V G


Razjašnjenja radi, poslužimo se slikom la. i b. Ova nam
u a. predočuje položaj obijuh kvadrata (abcd onoga na platnu
a ABCD onoga na papiru), dko smo samo jedan od odgovaraj
učili vrhova (a i A) i dvije stranice (ac sa AC i AB sa
ab) prekrili. Tu nam je predočena (primjera radi napadno) razlika
usljed stezanja i raztezanja papira. U slici lb. predočen
nam je položaj obijuh kvadrata, kada se vrhovi istih jednolično
što mogude bližje prekriju. Tim postupkom reducirali smo gore
pomenutu razliku na minimum, pa možemo točke sa platna pikiranjem
prenjeti na papir.


Ad 6. Prije nego li predjeme na pogrješku sastoječu se u
tom, što je broj parcele na katastralnoj mapi pogrjesno, odnosno
inako ili nikako označen, neka nam bude dozvoljeno
ustanoviti način, kako ćemo tu pogrješku što prije ustanoviti.


Posjed vlastnika za kog nam valja izmjeru obaviti opisan
je brojem parcela, vrsti težadbe i površinom u. t. zv. posje