DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 16 —
Ovisi 0 stupnju točnosti, koji se od izmjere iziskuje, hoćemo
li te mape moći u obće rabiti ili ne. Izmjerimo li šestilom
opetovano duljinu kritičnih stranicah, uzev u kombinaciju što
raznoličnije mogućnosti položaja točke koja nije točno označena,
viditi ćemo iz različitih rezultata, prekoračuje li ova minimum
dozvoljene pogrieške ili ne.


U prvom slučaju moramo se poslužiti drugom boljom
mapom. Ako nadjemo malo takovih pogriešaka, moći ćemo ih
eventualno izpraviti sami, — obaviv izpravak na temelju istovjetnih
mapa, koje se nalaze u pohrani kod gruntovnih oblastih
ili obćinskih poglavarstva. Imade li više takovih pogriešaka u
mapi, zamjeniti nam je mapu drugom, valjanom.


Ad 3. Kako pogrieška usljed stezanja i raztezanja papira,
na kom je mapa narisana, može iznositi do 10" i više, jasno
je, da se ta pogrieška vazda prije uporabe mape mora konstatovati
i u koliko je moguće rektificirati, naročito tamo gdje
se radi o izmjeri većih kompleksa i duljih pravaca.


Poznato nam je svima, da se napinjanjem risaćeg papira
na dasku ovaj mehanički raztegne, a nakon što bude skinut
s daske stegne. Isto tako nam je poznato, da se papir usljed
upliva vlage i temperature i nakon toga steže odnosno razteže.


Za koliko se je takav papir stegnuo ili raztegnuo, možemo
konstatovati izmjeriv duljinu stranica okvira. Gore je rečeno,
da duljina tih stranica ima biti 20 odnosno 25". Izmjeriv
duljinu takove stranice, viditi ćemo skoro uvjek, da ta faktična
duljina nije jednaka onoj, koju bi ta stranica trebala da
ima. Razlika ta gdjekad je vrlo znatna, i to tako znatna, da
nam izmjeru na temelju te mape čini ilosurnom, ako nismo uzeli
obzira na tu razliku.


U »Šumarskom listu« za ožujak 1902., predočio nam je
mlad drug (na strani 161.), kako se ta pogrieška kod katastra
izpravlja. Navodno, to je vrlo jednostavan način, ali
žali bože ne sasvim korektan način.


Tamo bo se veli, da se ta pogrieška dade na minimum
reducirati: izmjeriv duljinu ciele stranice okvira mape, te usta