DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 15 —


Svaki list katastralne mape treba da je providjen okvirom,
kojeg su u nas stranice 20" odnosno 25" duge, i razdieljene
kratkimi crtami u četvorine, kojih su stranice 1" dugačke.


3. ako taj okvir na mapi posve ili diono manjka, ili
4. ako taj okvir nije u obde ili diono razdieljen u gore
pomenute odjelke, to je ta mapa u mnogim slučajevima neuporabiva,
jer se razlika nastala stezanjem i raztezanjem papira
ne da konstatirati, a prema tomu ni rectificirati;
5. ako udaljenost gore pomenutih kratkih crta, na okviru,
ne odgovara točno duljini 1" — znakom je, da se je papir,
na kom je mapa (ili kopija) risana raztegnuo, odnosno stegnuo.
Pogrieška je to, koja se naročito tamo, gdje se radi o
izmjeri duljih stranica, mora rektificirati.
Osim tih mana, koje se mogu na prvi pogled konstatovati,
imade ih još takovih, koje se tek prigodom radnje mogu
pronaći. Od ovih su glavne:


6. broj parcele označen je na katastralnoj mapi´ (t. j . kopiji)
ili nejasno, ili krivo ili nikako, konačno
7. medjašne crte i točke [označene su u mapi netočno.
Tim smo predočili sve vrsti mana, koje nailazimo na katastralnih
mapa. Pokušajmo ih ponajprije prema zamašaju im
na rad procjeniti, a onda čemo predočiti načine, kako bi se


dale
ili posve odstraniti ili bar na minimum reducirati.
Ad 1. Spomenuli smo već gore, da je ta mana od upliva
samo onda, ako je spojena sa manom pod 2.
Ad 2. Točke pregiba ili dodirne točke medjasnih crta
podlogom su bile katastralnoj izmjeri, a isto moraju biti i
podlogom svakoj kasnijoj izmjeri, koja se na temelju tih mapa
obavlja.


Netočnost ta nastaje usljed toga, što su medjašni pravci
na mjestima gdje se presjecaju ili pregiblju nejasno ili nepravilno
označeni. Usljed toga nam je nemoguće izmjeriti točno
duljine pojedinih crta i ustanoviti pravo mjesto pojedine točke


´ Kratkoće radi nazivati ćemo u ovom članku litograflrane kopije kataatralnih
mapa, ukratko katastralne mape.