DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 —


pupovi mu ne odolievaju, kao ni oni bukve u koje se zapili i
ličinka od bukove šišarice sve do mladih listida, U pupovima
od trsa razviju se kristali oštri poput iglica, tako zvani »raphidi
« za koje je Stah l dokazao, da su izvrstno branilo (jer
oštri) protiv pužida i puževa. (Nastavit će se).


Litografirane kopije katastralnih mapa.


Kako se baš sada radi o tomu, da se posjedi zemljištnih
zajednica reambuliraju, odnosno omedjaše, ne <5e biti na odmet,
da se o tom predmetu koja i ovdje progovori. Kak^o se te izmjere
obavljaju obično na temelju litografiranih kopija originalnih
katastralnih mapa i jer o valjanosti tih mapa ovisi valjanost
izmjere u prvom redu, pozabavimo se ponajprije njimi.


Litografirane kopije katastral. mapa priugotavljaju se mehaničkim
putem. One su dakle u kratko kopije, koje mogu
diferirati sa originalom, prema tomu, kojim načinom se to snimanje
obavlja. U nas rabljeni način, kopiranje litografijom,
žali bože razlogom je gdjekad znatnih netočnosti, koje mogu
najsavjestniju izmjeru ilusornom učiniti. Od prieke je nužde,
da te mape prije uporabe pomno preizpitamo i prema mogućnosti
rektificiramo.


Da to uzmognemo potrebno je, da se upoznamo sa manami,
a onda da kušamo nači način, kojim bi se te mane ako
ne posve odstraniti mogle, a ono bar rectificiranjem na minimum
svesti dale.


Na prvi pogled opaziti demo neriedko:


1. da medjasne crte u tim kopijama nisu točni pravci
tamo, gdje bi to morale biti;
2. da sjecišta pravaca nisu jasno označena.
Kada su katastralni nacrti sastavljeni na temelju izmjere
medjašnih točaka, pod 1. napomenuta mana, može biti od nepovoljnog
uphva samo onda, ako je s njom spojena i pod


2. pomenuta mana.