DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 10 —


bukve´. U hrasta ova je mladica jaka i snažna, dapače jačasnažnija od one, koja izbije mjeseca svibnja. Harti g upozoupozoruje,
da se u hrastovim šumama takove mladice i razgranjuju.


U bukve takove su mladice kadkad slabije, a odlikuju
se time, sto su gusto dlakave i što su im pupovi brojni, koji
sjede u pazušici lista često jedan povrh drugoga. Ljetnih mladica
našao je Biisgen i u jorgovana, koji su započeli sa četiri
zagasite ljuske, dočim su Philadelphus coronarius, Cornus
mas, Acer campestre, Lonicera tatarica 23. srpnja završili
svoj rast zimskim pupom.


Nije nam još podpuno jasno zašto se razvija mladica u
ljetu. Ima ih, koji misle, da su tomu isti uzroci^ kao drugi cviet


n. pr. u divljega kestena, a zna se, da ima i vodaka, koje
procvatu u ljetu po drugi puta i ljudi se tomu čudom čude.
Moguće, da na to upliva suho ljeto, kada su poslije suše nastupili
kišni dani, a biti će svakako i nasljedna svojstva.
Nobb e nam pripovieda, da je jedna kruška ne samo
evala, već i plodila tri godine uzastopce. Zašto vegetativna
djelatnost usred ljeta malakše i napokon ugine, da opet novim
životom oživi, nije nam poznato. Moguće, da na to upliva
nuždna voda ili bitak o vodu izmedju razvita lišća i vrška
mladice.


W i e s n e r je opazio, da se na takovim granama, koje
rastu u sjeni, vršikasti pupovi prije razviju, nego li na granama,
koje su izvrgnute svjetlu. 8a ovakovim mladicama, ne
smijemo zamieniti mladice, koje se razvijaju, ako je vršika
mladice oštećena od najbližih pupova, kada je normalni razvitak
mladice prestao.


´ Nisam do sada u narodu za „Johannistrieb" pribilježio ime. Mogli
bismo tu mladicu možda ozyati „Ijetorast", jer se razvija u ljetu, a za „Jahreswuchs"
upotrebiti ime „jednoljetka", koje nam bilježi Šulek u avom „Rječniku njemačkohrvatskoga
jezika" (p. 664.) — Za mladice, koje izbijaju iz korjena, pribilježio sam
u raznim krajevima domovine ova imena: omladina (drvo se „omlađilo"; tako oko
Vinkovaca), obnož, prirastak, pripanjak, mladorast, bikovi (Gregurevci u
Sriemu), priporac (Hušnjevci).