DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1903 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 9 —


Kada se poemu razvijati kratke mladice, povećava se i
krošnja, zaobličuje se, a prazni se prostori izpunjuju.


Sada demo razmotriti Ijetoraste, ali razmatrajući ih, opazit
demo, da su pupovi na srednjim regionama često prilično jednaki.
Najdolnji pupovi razvijaju se veoma brzo i brojno, dočim
se prema vršku mladice umanjuju. Razgledamo li mladicu
hrasta-lužnjaka, opazit ćemo, da su pupovi prama vršku mladice
neobično brojni. Iztaknut ćemo duljiau internodia (u milimetrima)
na mladicama razna drveća, počimajući od sdola,
ne obazirajući pri tome na sva dolnja, kratka internodia.


Grabar I. 2, 4, 10, 18, 26, 36, 40, 45, 45, 35, 30, 34,
34, 30, 25, 16.


II. 7, 29, 34, 34, 50, 56, 65, 50, 55, 50, 50, 52, 42,
45,
40.
Hrast-gorun I. 1, 1, 1, 6, 9, 18, 11, 8, 4.


II. 0´5, 1, 4, 8, 12, 12, 12, 17, 12, 12, 5, 12, 3.
Glog. 1, 2, 5, 10, 15, 19, 17, 15, 4.
Lieska. 75, 55, 52, 45, 45, 40, 40, 40, 36, 35, 13, 3.
Zov planinski I. 5, 10, 20, 60.
II. 2, 6, 18, 78, 145, 135, 125, 45.
III. 3, 10, 35, 85, 120, 95.
Sremza. 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 5, 6, 5, 6, 5.
Javor-mlječak, 4, 4-5, 14-5, 19, 16, 15, 14-6, 10-5,
4, 2-5, 11-6, 12, 11-5, 10, 8, 5, 2-5.


Brojke iztiču nam jasno, da duljina internodia s proljeća
raste, dočim pada naglo u jeseni. Kod javora — mlječka opažamo
dapače, da rast u sredini vegetativne periode pada. Duljina
internodia pada od 19 m. m. (maximum) na 2-6 m. m.,
da se prije konačna pada opet digne na 12 m. m. Istodobce
stvara se sitno lišće razširenom podinom, koje čini prelaz izmedju
obična lišća i pupova, dapače iznikne kadkada usried
ljeta na vršku mladice pravi pup, a ovaj opet u novu mladicu
ili »izboj«.


Ovakovu mladicu zovu Niemci »Johannistrieb«, koja može
porasti prigodice kod svakoga drveta, a česta je u hrasta i