DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1902 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 762 —


Osjećamo i znamo, da nismo bili u stanju o sadašnjem
stanju našega domaćega obrta sasvim cistu sliku pružiti. Ako
su dakle brojevni podatci i manjkavi, za naš drvarski domaći
obrt nacrtana obćenita monografička slika — ipak je pogodjena.


Osobne viesti.


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati kr. žup. šumar, vježbenika Vinka Pačnik a kr. kot.
šumarom II. razreda kod kr. kot oblasti u Pisarovini. — Kr. ug. ministar
za poljodjelstvo obnašao je imenovati svršenoga akademičara Daniela
Despot a kr. šumar, vježbenikom u privremenom svojstvu kod kr. šumarskoga
ravnateljstva u Zagrebu.—Kneževski šumarnik Antun Mulle r
u Virovitici imenovan je knežev, šumarskim savjetnikom.


Premještanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je premjestititi na vlastitu molbu kr. kot. šumare: BartolaPle ška
iz Čabra u Jasku, a Dragutina Giirtha iz Jaske u Daruvar.


Umrli. Prošloga mjeseca preminula su nakon dužeg i težeg bolovanja
dva mnogogodišnja člana našega družtva, a obojica šumarski
činovnici imov. obćine otočke: kot. šumar Ferdo pl. Brodsk y i nadšumar
Mirko L e p u š i ć. Pokojni Ferdo pl Brodskv, rodom Križevčanin,
svršio je križevačko šumarsko učilište i služio ponajprije u rodnom si
gradu a kasnije stupio u službu otočke imovne obćine otočke Već prije
više vremena pokojnik je, rado vidjen u družtvu svojih drugova i znanaca,
obolio i pošao na dopust da se lieči. Pokojnik je, kao neženja, nakon
težke bolesti u 40. godini preminuo 19. pr. mj. u bolnici milosrdne
braće u Zagrebu, te je na zagrebačkom groblju i sahranjen. — Pokojni
Mirko Lepušić, rodom Zagrebčanin, takodjer je svršio šumarske nauke
na bivšem križe\račkom gospodarsko-šumarskom učilištu i služio najprije
kao kot. obcinski šumar u bivšem Provincialu a odavle već prije
kojih petnajst godina stupio u službu im. obćine otočke i službovao kao
kot. šumar dulje vremena u Perušiću i Zavalju. Kao revan i sdušan činovnik
imenovan je pokojnik prije više mjeseci nadšumarom i dodieljen
na službovanje gospodarstvenom uredu u Otočac. Pokojnik, koji se je
već neko vrieme osjećao bolestnim, pošao je prije kratkoga vremena
bolesti radi na dopust, a da bude što sigurniji pomne liečničke njege,
došao je u Zagreb i nastanio so konačno kod brata si župnika u lle