DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1902 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 681 —


Ovaj naćin radnja, osobito kod izradjivanja palica bio je
prije običajan, ali je danas ved uslied izselivanja naroda takorekuć
sasvim prestao, akoprem su sve ondje vršede se radnje,
kao što su: turpijanje, trljanje, politiranje, takove naravi, da
ili domadi obrtnici lahko obavljati mogu.


(Svršit će se).


Osobne viesti.


Imenovanja i premješten,]a. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonijo
i Dalmacije obnašao je imenovati: svršene šumarske akademičare Teodora
Georgijevića i Gjuru Strapajevića šum. vježbenicima
kod imov. obćine gradiške (potonji je medjutim imenovan vlastel. šu
marskim pristavom u Valpovu, to je i ovo mjesto nastupio, a na
prvom se zahvalio. Op. uredn.); kr. šumar, vježbenika Milana Le
p u š i ć a kod kr. kot. oblasti u Sušaku, kr. kot. šumarom II. razreda
sa sustavnimi berivi, ostavivši ga i nadalje na dosadanjem mjestu službovanja;
nadalje premjestiti na vlastitu molbu kr. kot. šumara Dinka
Blažić a od kr. kot oblasti u Pisarovini, kr. kot. oblasti u Pisarovirii
kr. kot. oblasti.u Stubici, a iz službenih obzira kr. kot. šumara I. razr.
Andriju Lončarević a od kr. kot. oblasti u Belovaru kr. kot. oblasti u
Koprivnici.


Zahvala družtvenoga predsjednika. Višegodišnji odlični i vrlo
obljubljeni predsjednik našega lirv.-slav. šumarskoga družtva, Presvietli
gospodin Marko grof Bombelles , prisiljen je bolesti radi krenuti mi
dulje vremena na jug, te se je toga radi na časti predsjednika još prijo
obdržavanja ovogodišnje glavne skupštine zahvalio. Uvažujuć velike zasluge
vrloga i odličnoga odstupivšega predsjednika, stvoren je na ovogodišnjoj
glavnoj skupštini jednoglasni zaključak, da se Presvietli gospodin
Marko grof Bombelles ne samo od strane družtva srdačno telegraflčki
pozdravi, već i umoli, neka bi blagoizvolio ponovno čast predsjednika
hrv.-slav. šumarskoga družtva primiti. Žalibože Presvietli jo
gospodin pozivom na slabo zdravlje, koje mu ne bi dozvoljavalo, da se u
podpunom obsegu kao do sele poslovi oko rukovodstva družtva bavi,
na tom se osobitom povjerenju srdačno zahvalio, i ponovni izbor
odklonio, nu ujedno obećao, da će i u buduće interese družtva krepko
podupirati. Po naše družtvo vrlo laskavo pismo, koje je Presvietli go