DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 557 —


više ne pokazuje. — Završujem onim, što zgodno i istinito
kaže šumarnik pruski Fromhling i što sam trebao za motto
da metnem: »Wie schwer es falit, und mit velchen Opfern
fiir den Wald.e8 verkniipft ist, ganz allein aus eigener Kraft
heraus durcli fest eingewurzelte Irrthiimer oder Unerfalirenheit
zur richtigen Erkentniss sich durchdringen zu missen.«


Vaclav Fuksa,
kot. šumar im, obd. Gjurgjevačke.


Sume i šumarstvo u Srbiji.


(Nastavak)*


Srbija je velika 4,830.206 ha. i ima stanovnika oko 2,500.000
Srbija je zemlja planinska, brdovita i šumovita. Visina brda
ne prelazi granicu šumske vegetacije.


Od celokupnog prostora Srbijinog zauzimaju šume oko
1,546.000 ha.
Od te površine ima:


1. državnih šuma 666.982 ha. ili 37-70Vo;
2. opštinskih i selskih 658.260 ha. ili 42.607°:
3. manastirskih i crkvenih 17.083 ha. ili I""/";
4. privatnih šuma 303.675 ha. ili 19*l7oPrema
tome Srbija spada medju najšumovitije zemlje u Evropi.
Sume su u Srbiji ogranci od četiri velika planinska sistema,
koji prelaze u našu zemlju, i prave na srazmerno malom prostoru
veliku razgranu u svima mogućim pravcima, kao veće
ili manje grane i ogranci.


Tako sa istočne strane ulazi u Srbiju veliki ogranak planine
Balkana; sa juga ulazi ogranak Rodopskih planina iz
Makedonije; treći lanac ulazi u Srbiju od Albansko-Starosr
bi j 8kih planina, od Šar planine; a četvrti najveći i najrazgranitiji
lanac planinski dolazi od Dinarski h Alpa.


Ova četiri velika lanca raznih sistema planinskih, koji
ulaze u Srbiju razgraniti su u raznim pravcima na srazmerno


Glede pravopisa vriedi već prije spomenuto. Ur.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 556 —


za shodno uništiti ga, uništi on posvema sastojinu, da nećemo
imati ni jednog komada za gradju sposobnog.


Spomenuti mi je još izmedju gljiva jednog običnog neprijatelja
boru, a to je : Hjsterium Pinastri, koja ništi četinje 15 do
20 godišnje borove. Napadnuta stabla ginu, ako su mladja, doČim
starija se neko vrieme drže, isto tako najprije ginu potištena,
a od vladajućih ona slabija. Gdje se ta gljiva pojavi, valja
prestati sa kulturom bora, a jedino dosad prokušano sredstvo
je smjesa od 2 kg. modre galice i 2 kg. gašenog vapna na
100 litara vode. Tu gljivu smatra Goppert uzrokom osipa
(Schiitte), da njegov parasitički, epidemički značaj potiče od
spomenute gljive. Prema tomu ne bi stajalo uvjek mnienje.
koje smo dosad držali, da je uvjek nagla promjena temperature
uzrokom osipa, jer o tom ovisi i način uztuka. Ako je
osip nastao usljed nagle promjene temperature, onda se preporuča
gnojenje sa bukovim listincom (u biljevištu), jer da
bukova crnica, gnojivo, prieči naglu promjenu temperature.
Takodjer se preporuča (Nordlinger) otvoren položaj, i rana
sjetva, da se biljke mogu prije zime dovoljno razviti. Borovac,
Pinus Strobus, ne trpi od osipa, pa bi stog gledišta bili zgodni
pokusi s njime, kad u Njemačkoj povoljno uspieva.


Hartig nam navadja u svojem gore spomenutom djelu 25
vrsti bolesti bora, a u entomologiji srednjoeuropejskih šumskih
zareznika nalazimo preko stotinu neprijatelja bora. Od prvoga
početka njegovog, od sjemena (Blaujulus guttalarius i Elateridae)
neprestano ga prate i ako svemu sretno umakne, eto požara i
uništi ga sasvim.


Hotio sam ovime da upozorim na neumjestnu kulturu
bora, a gdje ga moramo da uzgajamo ili ga več imamo, na
neke važnije okolnosti, te specijalno na borovog savijača, o
komu kod nas nije nigdje ništa javljeno. (Jest, jer je u kraškim
nasadima crnoga bora poznati štetnik. Ur.) Koliko je meni
poznato, napao je godine 1897 šumu Seču, i lanjske godine
nekoliko rali šume Bukvik kod Ivanovogsela, gdje sam ga
odmah tamanio gore navedenim načinom i uspješno, jer se
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 555 —


ako se to kroz nekoliko godina opetuje tako, da dobijemo
sasma grbava stabla, jedan C više drugoga. Ja sam ga prvi
put opazio u pitomačkoj šumariji godine 1897. u šumi Seča,
gdje je napao površinu oko 50 rali mladog borovog nasada.
On obično napada 6—12 godišnje kulture, a da bi preko 30
godina stare napadao, nije poznato. Najviše na lošim stojbinama,
ali ima slučajeva, gdje je i na najboljim pravio šteta.
Tražeć način, kako da mu stanem na put, nisam mogao nadi
ni jedan način zgodan. Obični recept poznatih mi entomologa
bio je: spaliti napadnute izbojke, a negdje sam paČe čitao, da
se do temelja posjeČe napadnuto stablo. Svakako najradikalniji
liek, ali sam ostao onda bez težkom mukom stečene sastojine.
Ako kidam napadnute grane i izbojke, nisam ništa postigao,
jer sam redovito našao ličinku izpod onoga pregiba, izpod
mjesta, gdje se je izbojak prekinuo, previnuo, te bi ličinka
svejedno ostala. Valjalo ju je na koji drugi način uništiti. U
tu svrhu dao sam napraviti oštre drvene šiljke, i tim šiljkom
su radnici pomno pretražili svaki bor i uništili ličinku, da
nisam boru ni četinje trebao skinuti. Za taj posao sam uzimao
ženske radnike, jer su one mnogo strpljivije i marljivije od
mužkaraca, a pažnja je vrlo nuždna, jer se na jednom boru
po više ličinka nadje. Ako je posao rano počet, ako se naime
opazilo, još prve godine razvitka, u jesen ili raao s proljeća,
ali svakako prije mjeseca srpnja, dok nije leptir izletio, možemo
predusresti grbavom rastu drveta, ako smo u njemu
uništili ličinku prije, nego se je svinuo, jer će se rana zaliti
smolom i dalje napredovati. Ako svaki radnik do 600 ličinka
utamani, kolikoj je time šteti predusreto, a i trošak je po mom
mnienju ipak manji, nego kidanje i spaljivanje grana, kako
neki preporučuju, a svrha se ne postigne, dapače se kidanjem
stabla ozledjuju. Nadzor mora biti oštar i radnici dobro upućeni,
a nisu se ni tužili, da ih četinje bodu, jer sam posao
nije naporan, više igračka. Čekati pako, dok sama narav uništi
leptira, kako sam čuo to od flegmatika, ne čini mi se pametno,
jer ako se kroz više godina to opetuje, a da narav nije našla
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 554 —


obrana težka, jer kad biljka požuti, već je uvehla, a kukac
prešao na drugu, zdravu. Koncentriranje štete u tomu dosta
pomaže, ako se naime uzmu friški kolci 1—IV2 m. dugački,
do 10 cm. debeli, i zakopaju u razmak od 30 koraka dosta
duboko, da komad samo viri iz zemlje van. U te kolce ženke
snesu jaja, koji se onda u rujnu i listopadu pokupe i spale.
Taj način valja i za nekoje druge podkornjake. Stoga je sadnja
mješovitih sastojina sa toga gledišta od neprocienjive vriednosti.
Borov prelac (Gastropacha ili Bombyx Pini) je žalibože
dosta poznati leptir, zdepnast, prednja krila tamno-sivkasta sa
jednim tamno-crvenkasto smedjim popriečnim širokim potezom
a bliže tiela na svakom krilu po jedan svjetli polumjesec, po
čemu ga je lahko i poznati. U Dalmaciji bilježe 1885. i 86.
godine silno haranje. Pacanje sačmom medju četinje, kako su
neki kušali, nije donielo uspjeha. Ne mogu mimoiči još jednog
leptira, koji kod nas ved od nekoliko godina veliku štetu j^ravi.
To je Borov savijač (Retinia Buoliana, Kieferntriebwickler), i
pošto mislim, da će ga biti i u drugim predjelima, pozabavit
ću se s njime potanje. To je mali leptir, razkriljen do 22 mm.,
prednja krila ciglaste boje sa srebro-bielimi pjegami, a stražnja
tamnosiva. Leptir leti u mjesecu srpnju i kolovozu, a živi
jednu godinu. Koncem kolovoza izleže ženka jajašca u terminalno
i ovršno puplje mladih borića. Iz tih jajašca izvale se
ličinke, koje se te godine slabo hrane, bolje istom druge godine.
Ipak se vide, ako bolje pazimo, još zimi zaražena mjesta po
tome, što smola curi i izbojci dobivaju tamnu boju. Tekar
druge godine u proljeće počme ličinka jače grizti, dok se u
svibnju i lipnju ne zakukulji, a u srpnju izleti leptir. Ime
Buoliana imade po jednom bečkom Entomologu Buolu. Šteta,
koju ličinka napravi, je ubitačna. Dugačka do 14 mm, ubuši
se najradje u mlade izbojke, koji se podgriženi previnu, ali
imajuć još životne snage, jer ostaju jednim dielom čitavi, dalje
rastu i rana se smolom zalije, nu u sasma drugom obliku
poput roga ili kao C. Po tom se i pozna šteta odmah. Da


takovo drvo gubi tehničku vriednost nema dvojbe, naročito,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 553 —


Dennoch sah ich Kiefernjahrling´
Pflanzen in ganz kleine Liicken
Z\viscken dichtea Buchenaufschlag,
Dessen GipfeJtrieb schon Fusshoch,
In der Absicht, dort ein Nutzholz,
Fiir die Zukunft einzusprengen,
Nach drei Jahren waeJi8 die Buche
Ihre fiinfzig Centimeter
Und die Kiefer hoclistens dreissig,
War sie nicht schon totgewachsen,
Was gew6hnlicli der Erfolg war.


Iz svega dosadanjeg vidimo, kolike opreznosti, koliko
brige zahtjeva uzgoj bora, a sad ću da spomenem njegove neprijatelje.
Koliko ih bor imade, može se svatko osvjedočiti iz
ovih izvrstnih djela: Hartig, die Baumkrankheiten, te Judeich-
Nitsche, Lehrbuch der Mitteleuropiiischen Forstinseetenkunde,
pa smatram suvišnim nabrajanje i opisivanje njihovo; neka mi
bude dozvoljeno, da se samo nekojih taknem po mojim bilježkama,
onih vrsti, koji se kod nas pojavljuju i s kojima je ved
mnogi od nas posla imao. Tako je pogibeljna Borova pilatka
(Lophyrus pini). Njezina gusjenica obgrize starije četinje a posije
i mlade izbojke. Proti toj gusjenici dobro je tjerati svinje u
šumu, koje ih žderu, jer samo pobiranje je skupo i nije sjegurno,
jer ih mnogo popada, odkale opet uzpužu. Svinje se
tjeraju na jesen, kad se gusjenice zakukulje i s rana proljeća,
a svinje ne će štetu napraviti, pošto duboko ne ruju, već na
plitko, jer se gusjenice na površini zakukulje. Pilatka je vrlo
slična osi, a gusjenica ima glavu smedje boje, tielo zeleno.
Poznata je šteta, što ju pravi Borov pisar (Pisodes notatus),
koji napada 4 — 8 godišnje biljke, a nekada i još stabla stara
i do 30 godina. On se u blizini korena ubuši i tako biljka
požuti. Kukac (kornjaš) je do 8 mm. dugačak, crvenkastosmedje
boje, na ovratnjaku ima 8 žutkasto-bielih pikanja, a
po tom i po dvim oširokim bjelkastim prugama lahko je prepoznati
toga kornjaša, a kod nas nije riedak. Od njega je


39
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 552 —


bogme i iz običaja, po šabloni. Ni bor ne uspieva tako lahko.
Ako je tlo odviše mršavo, težko i on uspije. Imao sam mladu
branjevinu borovu, koja je više puta popunjivana, pa primiv
upravu u tom kraju, nisam se usudio drugačije saditi, popuniti
čistine, nego da sam dao dovesti humusa i na humke sadio,
ili bolje poluhumke, jer je polovina humusa došla u zemlju a
mali humČič gore s toga razloga, da vlagu zadrži i da se oborina,
kiša ne razlije usljed kapilarnosti mršavog, više pjeskovitog
tla, nego da ju gornji dio humke primi i zadrži i predaje
doljnjemu. Nema dvojbe, da je to skupa sadnja i da dodje
ral po 30—60 kruna. Posije mene se primio posla g. A. B.
mnogome poznat kao vrstan stručnjak, on je sadio na sgrnutu
tratinu i, kako reče, sa dobrim uspjehom. To je naravno mnogo
jeftiniji način. Nekada se moraju i starije biljke uzimati, čak
do 4 godine stare, pa koje tu potežkoće nastaju! Uspjeh dakle
nije baš tako sjeguran.


Je li bor popravlja tlo? O tom nema dvojbe, ali u kojem
vremenu. Cetinje istina obilno padaju, ali vrlo težko trunu
usljed sadržine smole, da treba dugo vremena dok strunu, dok
se smola u vodi nerastopiva odluči, a ni tada nije tlo tako
popravljeno kao od listača. Da pako dade veću drvnu gromadu
od svih drugih vrsti ne stoji uvjek, jer poznam jedan mali
kompleks gdje se hrast uspješno natječe sa borom, nu svakako
njegova kvantiteta ne može se natjecati sa kvalitetom uzmimo
hrasta. Dopustivši i to i korist neku toga prirasta, dvojim da
<5e stajati u razmjeru prama skupoći kulture. Ved u biljevištu
kolike njege traži, nekada kroz 4 godine. Popunjivanje borovih
nasada nije riedka stvar, i nakon svega truda dodje kakov
neprijatelj i uništi ga posvena, tako naročito požar ili zareznik.
Kad sam spomenuo popunjivanje ne mogu mimoići, a da ne spomenem,
da sam vidio popunjivanja borom takovih sječina, gdje
je bio bukov i grabrov naraštaj već poodraso, samo mjestimice
ostale prazne krpe, koje su se onda, u misli da je tlo lošo,
borom popunile. Takov postupak drži C. E. Ney šumarskom
glupošću i kritiše na strani 144. u svojoj knjigi »Forstliche
Dummheiten« :,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 551 —


prve godine dobiva klica (biljka) hranu iz sjemena (reserva).
Mnogi se pritajio, tek nikao, radi mršavosti gornjega sloja
nije mogao napredovati, dok mu se nije dublje korjenje razvilo.
I tako imademo danas mladih sastojina, gdje se sedam vrsti
bori za obstanak: bukva, grab, hrast, smreka, bor, breza (ili
topola) i iva. Bor je dakle posve suvišan bio, suvišan toliki
trošak dobave i saduje, i ine neprilike. Gledam jednu 27 godišnju
branjevinu. Tu je hrast i bor. Hrast je dosegao 20 cm.
u prsnoj visini, a bor do 18 cm., a popriecna visina do 9 m.
ali vedinom je bor već na 2 m. razgranjen u podobi lire, nekim
slučajem ostao bez vrha, pa se postraoe grane razvile i tjeraju
u vis. Medju time ima i tankog hrašća oko 2 cm. prsnog promjera,
koji je očevidno posije sadnje bora potjerao, i bori se
sa borom, i sasma liep. Taj bor je bez svake vriednosti, i kod
prve prorede valjati će ga izsjedi, da nam ostane liepa čista
hrastova sastojina. A takovih branjevina imade više. Neznam,
je li bi se mogao ikako ovdje opravdati nazor, da je bor zato
dobar, što brzo raste i daje nam u kradoj dobi veću drvnu
gromadu (makar samo za podmirenje potrebe na gorivu putem
prorede bilo), nego ikoja druga vrst. Kod ovog poslednjeg slučaja
bacio nam je hrast u nazadak — onaj od 2 cm. debljine —
i ne može ga nikako nadomjestiti. S toga boru nema mjesta kod
nas nigdje, osim ako je tlo, koje se imade pošumiti doista
mršavo, da je uspjeh svake druge vrsti dvojben, a to se pozna
po vegetaciji, jer je slično vezanim pjeskuljam, ništa na njemu
čestita ne raste doli trava, kao : Euphorbia, Festuca, Thymus,
Cytisus(!), Centaurea, Potentilla, Arrundo, Triticum repens, osobito
Carex i dr. Jer bor se kod nas ne smije kultivirati radi
njega samoga, već radi stojbine, i kad nam bor, tamo, gdje
smo ga morali saditi, tlo popravi, ne ćemo više na onom tlu
bor saditi, ved drugu vriedniju ili potrebniju vrst. Rekao sam:
»morali saditi«, jer nam druga vrst ne bi bila mogla stvoriti
sastojine.


Reklo se je, da se bor sadi : jer da brzo raste, da lahko
uspije, i da mršavo tlo množinom četinja popravlja, a negdje
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 550 —


sječina prije segregacije, kad se je davalo često bez osnove i
reda, izvadjeno sve ljepše drvo, preostalo samo nevaljalo, ostali
pojedini preostatci, ispod kojih je nikao podmladak razne dobe
i oblika i obgrižen, uništen, da se je moralo sve čistom sječom
maknnti; jer niti su stari preostatci mogli naploditi tlo, niti
je uništeni podmladak mogao stvoriti valjanu sastojinu. Naravno
da je takovo tlo, ostavši kroz tolike godine bez zaštite, postalo
lošo, mršavo, da je na pogled bilo nesposobno za kulturu hrasta
a bukovog podmladka jedva nešto kržljava i obgrižena Tu je
dakako došao odmah na red bor, poznat kao najzadovoljniji.
Pa što se je dogodilo ? Za nekoliko godina izbijao grabrik, pa
bukvik i druge manje vriedne vrsti (breze i iva obično), tako
da je došao u stisku i njegova kultura postala dvojbena. Nekako
se je protezao, ali izgleda »žalostno«. Dosegao nekoliko
metara i onda se razgranio u zpodobi lire, u podpunom smislu
rieči bez vriednosti i ugušen, da de nam samo kod prve prorede
dati neki kvantum goriva. To tlo je naime prije sadnje
bilo obrašteno korovom, trnjem, te obgriženim podmladkom
bukve i graba, jer je naravno bilo prepušteno paši. Tečajem
sadnje maknuto je trnje, kržljavo sasječeno, potišteno došlo na
zrak, a što je glavno: zabranjena paša, pa je to pomalo uzbujalo.
Na oko mršavo tlo nije smetalo, jer je zadržalo još dovoljno
snage, ako i ne odmah u početku. U drugom slučaju u
sličnim okolnostima posadjen je žir. Kod kontrole o uspjehu
slabo se je pokazao i dosta riedko. Uzrok je odmah konstatiran
u mršavosti tla, na komu može samo bor uspjeti. A što
se posije pokazalo ? Bor je dakako, a negdje bogme i nekako
uspio, ali i druge vrsti, zastupane u prijašnjoj sastojini, natječu
se a ponajbolje onaj hrast, koji se je tako riedko vidjevao. Žir
je bio dublje sadjen, pa je, usljed pomanjkanja zaštite — kora
zemlje izvržena sunčanoj žegi, suši — težko izlazio, prvi uslovi
napredka nisu bili dovoljni, pa je istom druge godine iztjerao.
Nije li mu možda kod sadnje bila klica prekinuta, pa je trebalo
dulje vremena nego onomu, koji je liepo čitavom klicom
posadjen? Može biti uzrok i u samom sjemenu (žiru), pošto
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 549 —


Nešto 0 boru kod nas.


Ništa me nije viša mrzilo, nego kad sam morao saru dolaziti
na stvari, koje su mojim starijim bile poznate, ali za
mene praktična tajna; kad si moram sam tražiti put, kojim
da udarim. Mislio sam gutajuč mrtva slova doći do cilja toga,
ali mi je narav pokazala drugi put: da bez nje ne računam i
da dobro otvorim oči. Mnoga se stvar čini, da je neznatna, ni
rieči vriedna, a ipak tomu nije tako. Ako ova mala razpravica
i nije nešta osobito novoga, ipak će nadam se gdje koga podsjetiti,
da pazi što će raditi.


Kad sam došao k imovnoj obćini gjurgjevačkoj (g. 1892.)
bila je u velike rozmaliana sadnja četinjača, koja inače nije
ueumjestna, samo se je mjestimice neumjestno uporabila, što
su pokazali pozniji loši rezultati tih sadnja. Išlo se je sa stanovišta:
1. da se uzgaja mješovita šuma sa četinjami; 2. da
se na lošem tlu, gdje je bio predmievan (nedovoljno osnovan)
neuspjeh vladajućih listača, podigne sjegurna sastojina; 3. da
se usljed brzoga rasta bora dobije čim prije upotiebiva drvna
gromada za sve to veće potrebe u podmirivanju pravoužitnika
gradnjom^ a naročito gorivom. Za miešanje sa naravnim bukovim
podmladkom uzimao se hrast i smreka. Mislim, da je
tu bila smreka skroz suvišna, te nema opravdanog razloga,
zašto da se kultivira kod nas (mislim uvjek gjurgjevačku imov.
obćinu), gdje ju sama narav nije postavila ni uzgojila, poduebje
ni položaj tla, a ni potreba ne govore za nju. Nije mjerodavan
mjestimični uspjeh njezin u mladosti, ona´´ nam se može iznevjeriti
u najljepšoj dobi, kad bi valjalo da bude najljepša i
najzdravija. Kao gorivo ne će nam modi bukve nadomjestiti,
a kao gradja još manje hrast, pa kad imademo smjesu bukve
i hrasta, čemu da umećemo četi ijaču, koja nam znatno povećaje
uzgojne troškove i snizuje kamatnjak, kojim se rentiraju
šumske glavnice.


Ako je bila pogrieška učinjena sa kulturom smreke, to
je još veća počinjena na mnogo mjesta sa borom. Bilo je predjela
(a imamo ih i danas dosta), gdje je usljed loše vodjenih