DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 117     <-- 117 -->        PDF

— 635 —


Uvaživ iztaknute zakonske ustanove, jasno je, da je kr. kot. oblasti
u P. predložena molba F. B. na zakonu osnovana bila, pa ju je dokinućem
odnosnih uzkratnih odluka uz održanje navedenih uvjeta podieliti
valjalo.


Što se kr. župan, oblasti u riešenju izvješća od 14. veljače t. g.
br. 4408. uz povratak razpravnih spisa na dalnjo uredovanje priobćuje.


Različita pravna pitanja.


I.
Jedna imovna obćina dostala je kao kupac na sudbeno-ovršnoj
dražbi sav posjed jednog pravoužitnika.
Nepokretnine bijahu nakon pravomoćnosti dražbenog čina na imov.
obćinu gruntovno prenesene.


U tom se slučaju nalazi taj posjed u rukama pravoužitnika t. j .
imovne obćine same, koja ipak kod doznake ogrievno drvo ne dobije.
Pita se:


a) da li imade prijašnji posjednik pravo dobivati ogrievno drvo i
to tako dugo, dok je taj posjed na imovnu obćinu proveden ?


b) dade li imov. obćina taj posjed u zakup kojem mu drago drugom
pravoužitniku, tko imade onda u tom slučaju pravo dobivanja bezplatne
drvarije, skopčane sa tim posjedom?


II.
U jednom selu dobivalo je prije 0 godina 66 pravoužitničkih kuća
drvariju.


Uselivanjem stranih elemenata t. j . nepravoužitnika, nadalje dobrovoljnom
i sudbenom prodajom pravoužitničkih posjeda, smrću, izselivanjem
itd. došlo je dotle, da u tom selu sada samo 38 pravoužitničkih
kuća drvariju dobiva.


Pita se:


a) Kako imovne obćine ovakove svakogodišnje uštednje na gorivnom
drvu evidentiraju?


b) Nestane li vremenom svih pravoužitnika u stanovitom selu, bi
li u tom slučaju šume imovne obćine pod kr. zemalj. šumsku upravu
pođpasti mogle, da zemlja amortizacijonalnim putem sesije jednostavno
odkupi ?