DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1902 str. 115     <-- 115 -->        PDF

- 633 —
Glede bukovine nastale su sada nešto bolje prilike; za nju se
sada nešto više pita i ona bolje plaća; nu slabo se traže i plaćaju
četinjače, naročito krupna četinjava roba ne ima prave ciene. Možda
će i u tom doskora na bolje, jer, ne računajuć neke eksotične državice
amerikanske, vlada svagdje na zemlji mir, kapital je jeftin, pa bi se
s toga mogla i oživjeti trgovina i industrija, i to tim više, što je i ovogodišnja
žetva nešto bolje izpala.


(Prodaj a š i š k e). Ove godine urodiše šume Petrovarađinske
imovne obćine obilatom šiškom, pa je dana 14. pr. mj. obdržavana prva
dražbena prodaja cjelokupnog ovogodišnjeg uroda.


Pošto je pak kod te dražbe najviše ponudjeno samo 6000 kruna,
odlučila je uprava imovno obćine drugom dražbom pokušati veću zakupninu
polučiti, ili u protivnom slučaju pravo pobiranja šiške u vlastitom
djelokrugu zadržati, izdavajuć cedulje za kupljenje uz cienu od
2 krune po osobi. — Druga dražba dana 21. t. mj. bijaše povoljnija.


Ponuda je u svemu bilo pet a zakupnikom cjelokupnog ovogodišnjeg
uroda šiške postao je Albert Beck iz Vinkovaca i Jovan Mijić
iz Mitrovice za zakupninu od 7.160 kruna.


Primjetiti nam je, da je imovna obćina prije kakovih 20 godina
za po prilici isti urod polučila zakupninu od 40.000 kruna.


I. M . . . ć.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo-


Novo izašlo:
Beneeke, die Teichwirtschaft. Izašlo u Berlinu kod P. Pare´a.
Ciena 2 mar.
Dienstinstruction fur die kongl. preuss. Forster. Izašlo u Berlinu
kod J. Springera. Ciena 50 pfeniga.
Fankhauser, Leitfaden tur schwelzerische Unterforster u. Bannwartenkurse.
I. Theil. Izašlo kod F. Semmingera u Bernu. Ciena 2´/,^ mar.
Eibeii, praktische Anweisung zum Ausstopfen der Vogel. IV.
Auflage. Izašlo u Lipskom kod Ernsta. Ciena 75 pfeniga.


Zakoni i normativne naredbe.


Načelna rješitba kr. zemalj. vlade, odjela za unutarnje po


slove od 33. srpnja 1903, br. 14831, upravljena na kr. županijsku


olblast u Z., kojom se izriče da zapriseženi lugari i poljari


mogu u službi nositi pušku.


44