DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 501 — .
povati drvo u Bavarskoj, uslied česa je mnogo domadeg novca
onamo otišlo. Da se tomu doskoči, t. j . da se kod kude uzgoji
drvo i da novac ne odlazi u tudjinu, izda kraljica Marija
Terezija nalog, da se imadu osobito čuvati mlade hrastove
šume i podmladak, koji bude u buduče mogao pružiti potrebno
drvo za duge. Taj nalog primi i hrvatsko kr. vieće, te ga svim
gradovima i županijama priobdi svojim dopisom od 24. oktobra


g. 1776´. . ,
Vidjeli smo, da je varaždinska županija dva put u izvještajima,
a po tredi put posebnim podneskom g. 1775.^ zamo


lila kr. viede, da si smije imenovati šumskog nadziratelja. Kr.
viede uvidjalo je doista potrebu ovoga, te je molbu županije
svojom predstavkom 18. januara 1777. preporučilo kraljici*.
Ved 27. januara riešila je kraljica ovu predstavku, odbivši
molbu županije, te odredivši da sudci plemida tu službu u
svojim kotarima vrše. U ovom istom riešenju pita kraljica kr.
viede, kako li je to mogude, da županija križevačka drži plaćenog
šumskog nadziratelja, premda je to izrično uzki-atila svojim
odpisom od 25. septembra 1775., te oštro nalaže, da se ovaj
imade s mjesta odpustiti. Kr. viede priodi odmah 6. februara
1777. županijama varaždinskoj i križevaekoj riešenje kraljičino*.
Veliki župan križevački, grof Ladislav Erdodj, zadovoljio je
kraljičinoj odredbi, te je tadanjeg šumskog nadziratelja, a prije
malog sudca Stjepana Katto na županijskoj skupštini 20. maja
1777. dignuo, naglasivši, da je on kroz 5 godina vjerno i marljivo
vršio svoju službu^


God. 1777. bilo je u križevačkoj županiji znatnih šumskih
šteta. Županija prijavila je kr. viedu da su križevčani u šumi
Ratkovcu, a koprivničani u šumi Draškinu počinili znatna ©pustošenja,
protiv čega nema s nijedne strane uztuka. Osobito


´ Ibidem 1776. october. Nr. 9 \ Kr. nalog obnalazio se je medju istim spisima
pod 1776. A. 118. Sada ga nema.


´ Ibidem 1777. D. 6.


´ Ibidem 1777. Januar Nr. 14.


* Ibidem 1777. Januar. Nr. 14. — A. Nr. 15. — Februar Nr. 61, 58.
´ Ibidem 1777. D. 182.