DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 38     <-- 38 -->        PDF

^ 500


odnosna izvješća. Jedino poznato nam je izvješde grada Koprivnice
za g. 1775. koji javlja, da se šume čuvaju po gradskom
šumskom nadziratelju i da nema kvara. Vrba nije ništa zasadjeno
radi pomanjkanja sadjenica^.


I god. 1776. imala je županija križevačka svog šumskog
nadziratelja. Šteta nije bilo, a zasadjeno je u istoj županiji
13257 vrba^


U varaždinskoj županiji opustošiše g. 1776. Novovešdani
mlade šume viničke. Nadziratelja šuma nije imala žubanija, a
za to opet moli da ga smije postaviti. Vrba zasadjeno je u toj
županiji 9420 komada*.


Virovitička županija mogla se je g. 1776. podičiti, da nije
imala šumskih prekršaje i da je u njoj zasadjeno 27855 vrba*.


Sriemska županija nije takodjer za god. 1776. prijavila
nit jedan šumski prekršaj, te se je mogla podičiti, da je u
njoj te godine zasadjeno 25383 vrbe*.


I u zagrebačkoj županiji nije bilo god 1776. šumskih prekršaja,
makar su na šume pazili samo selski sudci, koji su
sasvim dovoljni bili, da bdiju nad vršenjem šumskog reda.
Vrba zasadjeno je u toj županiji 2400 komada«.


Slična izvješća županija požežke i sriemske za god. 1776.
nismo našli, a tako isto manjkala su i sva izvješća gradova
osim Požege, koji javi, da šume nadziru gradski sudac i kapetan,
i da je u području grada zasadjeno oko 2000 vrba´´.


Tekar u novembru god. 1778. izvjesti grad Varaždin kr.
viede o nekim štetama u šumama gradskim. Ujedno izvjesti da


g. 1776. nije ni jedna vrba zasadjena*.
U to vrieme osjećala se je po cieloj Austrijskoj državi
oskudica na hrastovom drvu, tako, da su bačvari morali ku


´ Ibidem 1776. E. Nr. 18.
^ Ibidem 1777. D. Nr. 246.
´ Ibidem Nr. 87.
" Ibidem Nr. 118.
´ Ibidem D. Nr. 86.
" Ibidem j^r. 112.


Ibidem 1777. E. Nr. 9.
´ Ibidem 1778. D. Nr. 91.