DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 499 —
(25. septembra) svoje odobrenje´. Ne bijaše bo opravdano, da
se 6ast šumskog nadziratelja sa čašdu sudca plemića spoji. Za
to je ipak županija imenovala šum. nadziratelja, koji je g. 1775.
točno vršio dužnosti. Godine 1775. opustošili su podanici iz
Canjeva svoje šume, ali su za to bili kažnjeni. U županiji križevačkoj
zasadjeno je g. 1775. 11.503 vrbe i to u kotaru moslavačkom
8456, ludbrežkom 792 i u koprivničkom 2105 komada*.
U županiji pažežkoj nije bilo g. 1775. šumskih prekršaja
a zasadjeno je 33640 vrba^


Varaždinska županija izvjestila je za god. 1775. kr. vieće,
da su tamo bila dva šumska prekršaja. U Novoj Vesi su mladi
hrastici zlobno posječeni, a u obdinskoj šumi Oštrcu oguljena
je kora na nekom drvedu po kožarima, koji ju uporabiše kod
svog obrta. Županija varaždinska nije ni ove godine imala
šumskog nadziratelja, ved dužnosti ovoga obavljahu selski sudei.
Pošto ovi niesu mogli radi svojih domadih posala vršiti točan
nadzor, zamoli županija u svom izvještaju u novembru 1775.,
da joj se dozvoli uzeti šumskog nadziratelja s pladom od 200 for.
Vrba je zasadjeno g. 1775. 10.651 komad**


U virovitičkoj županiji točno je obdržavan g. 1775. šum.
red. Županija imala je svog šumskog nadziratelja. I vrba je
zasadjeno^


V


Županija sriemska osobito je g. 1775. mnogo zasadila
vrba, i to 65227 komada (U Irigu i Staroj Pazovi po 7000
komada). Županija imala je svog šumskog nadziratelja a prekršaja
šumskog ne bijaše ni jednoga^


Kako se je g. 1775, sa šumama gospodarilo u županiji
zagrebačkoj, te u području gradova Zagreba, Križevca, Požege
i Varaždina nije nam za sada poznato, jer nam niesu pri ruci


´ Ibidem 1775. D. Nr. 319. September Nr. 15. — A. Nr. 212.
^ Ibidem 1776. D. Nr. 160.
" Ibidem Nr. 110.


* Ibidem 1776. D. Kr. 278.
^ Ibidem Nr. 206.
´ Ibidem Nr. 12.