DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 498 —


Za godinu 1774. podnesoše gradovi takodjer svoje izvještaje.
Koprivnica izvjesti, da nije bilo prekršaja i da je zasadjeno
600 vrba´.


Križevac ne javi ni jedan prekršaj, dožim je tamo zasadjeno
500 vrba^
Požega izvjesti, da je zasadjeno 2000 vrba. Šume se dobro
čuvaju. Imade pladenog nadziratelja^.


Varaždin prijavi dva prestupka šumskoga reda, počinjena
po zakupniku Mihalju Antaveru u gradskim šumama. Zasadjeno
je 700 vrba. Vrlo je zanimljiva šumska osnova, što ju je godine
1774. 3. decembra sastavio za šume varaždinske, šumski
nadziratelj Andrija Vojskec sa senatorima Pavlom Perasom i
Ivanom Stipšidem. Osnova ova redom nabraja gradske šume,
odredjuje točno njihov sastav i prostor, koji se smije sjedi u
svrhu goriva. Taj omedjeni prostor (dio) ne smije se prođi. Kad
se u jednoj šumi sječa dovrši, prelazi se u drugu. Taj red ide kroz
30 godina, kad se opet povrada na prvi dio, koji je ved
dotle za sječu prikladan. Šume gradske sastoje od crnog
jasena, Ijeske cera, jalše, javora, bukve, crne i biele topole.
Osnova je ova vrlo zgodna, te se može redi upravo dobro zasnovana*.


Grad Zagreb ne prijavi prekršaja, a u šumi medju Savom
očisdeno je 900 vrba u svrhu dobivanja kolja\


Kako je poznato iz gornjih izvještaja, županija križevačka
nije imala posebnog šumskog nadziratelja. Pošto su se gospoštije
velikom županu grofu Stjepanu Niczky-u tužile na županijske
kontribuente, da im čine štetu u šumama, imenova on
Nikolu Raffay-a šumskim nadzirateljem s pladom od 200 for.
i sudcem plemida. To imenovanje javi Niczkj kr. viedu 29. augusta
1775., koje to opet na odobrenje podastre kraljici. Nu


to je gore u Beču vrlo lose prošlo, jer je kraljica uzkratila
´ Ibidem 1775. B. Nr. 23.
= Ibidem Nr. 47.
´ Ibidem Nr. 42., 58. . , .
* Ibidem Nr. 45.
´ Ibidem Nr. 46.