DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 4&7 —


like sliedede. Šume manastir a Kuvedžina, Rakovea, Remete,
Krušedola, Grgetka, Jaske, Vrdnika, Bešenova, Šišatorca
i Opora sastoje od hrasta, lipe, bukve i briesta. U njima imadu
podanici manastira slobodnu drvariju, ali smiju sjedi samo mehko
drvo (lipu) i polomljeno ili po zemlji ležede drvo. Nema mjesta,
gdje bi se zasadile mlade šume. Samostan Beočin palenjem
vapna ošteduje šume, treba ga stoga sudbeno pozvati ua red.


Komorska vlastelinstva: Brkasovo, Banoštar
i Cere vid imadu šuma, koje se mogu po vlažnijim priedjelima
vrbama zasaditi, ča Ima, Kukujevci, Gibarac i Sid
malo imadu šuma te drvo dobivaju za novac iz Krajine. Gospoštija
ošteduje šumu Gibaračku žeženjem cigle, što treba ukinuti.
Nestinc i su svoje šume vrlo opustošili. Pošto tjeraju
panjevi, valja zaprječiti daljnje krčenje.


Gospoštija Ilok. U šumama imadu neka sela drvariju.
Gospoštija Vukovar. U nekim šumama imadu podanici
drvariju, Imade i mladih šuma. Neke valja snažiti.
Gospoštija Ruma nema šuma. Mnogo je vrba nasadjeno,
ali ih mnogo uništilo blago.
Gospoštija Nuštar. Ima mnogo šuma. Treba ih
snažiti.


Gospoštija Kamenica, ima dovoljno šuma.


Vrba zasadjeno je u sriemskoj županiji 18000 komada´.


U županiji varaždinskoj nije bilo šumskih prekršaja. Vrba
zasadjeno je u kotaru dolnjo-poljskom 2600, gornjo-poljskom
1122, u dolnjo-zagorskom 358 i gornjo-zagorskom 2817 komada
(ukupno 6897)*.


U zagrebačkoj županije dogodiše se g. 1774. 2 šumska
prekršaja. Jedan počiniše službenici grada Bisaga u šumi obitelji
PisaČić, a drugi počiniše u Draganidkom lugu ljudi grofa
Draškovida; zasadjeno je 15013 vrba".


Virovitička županija javila je, da je g. 1774 tamo zasadjeno
1412 vrba*.
´ Ibidem Nr. 182.
" Ibidem Nr. 61.
3 Ibidem Nr. 79.


* Ibidem 1776. D. Nr. 12.
35