DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 496 —


ima samo šiblje. 6. Suma Štosovina i Šibje. do 12 rali, u
kojima imadu gradjani drvariju. Sadržina kao u prijašnje.


7. Šume Zebeev omejek, Peski i Stari lug do 45 rali, dane
su gradjanima pred 5—6 godina za drvariju, ima samo meko
i slabo drvlje, nije više za drvarenje, jer su u njima sječene
vrbe za nasad, drvlje za letve i krovove podanika u koliko je
bilo jačih stabala. 8. Sume Otok, Sibje i Meljak u Medjumurju
kod sela Zabnika oko 130 rali sastoje od mekog drveda.
Nekoć su u njima imali podanici Zabnički slobodnu drvariju
za ogriev i popravke kude, a kasnije im su se drva po
uredovno davala. Iz njih se sada moglo do 1000 vozova drva
za ogriev izvaditi.
Prekršaj desio se je g. 1773. samo jedan i tog pociniše
Zabničani. Magistrat varaždinski ih osudi: moradoše 30 vozova
posječenog drvlja dovesti u kudu gradsku. U području grada
zasadjeno je 1400 vrba´.


Grad Zagreb imao je g. 1773. samo zaprisežene lugare.
Kmetovi gradski zasadiše preko Save oko 200 vrba, a u šumi
medju savskoj osnaženo je do 1200 vrba na kojima de se kolje
sjedi.^


Godine 1774. imala je takodjer znatne uspjehe u gojenju
šuma. Županija križevačka nije imala šumskog nadziratelja, a
nit se je ovdje desio koji slučaj prekršaja šum. reda ; zasadjeno
je u kotaru podravskom 2186. a u kotaru podgorskom
(submontanus) 6015 komada vrba (ukupno 8203)\


Požežka županija mogla je takodjer izviestiti, da nije bilo
prekršaja i da su se šume liepo podigle. Vrba zasadjeno je u
požežkoj županiji 29.000 komada*.


Sriemska županija podastrla je kr. vijedu izvještaj sriemskog
nadziratelja šuma Ivana Ebnera, sastavljen 5. decembra
1774. Njegov izvještaj prilično je obsežan, a sadržaje od pri


´ Ibidem 1774. E. Nr. 17. U šumama gradskim mnogo au štete činili kmetovi


gospoštije Varaždinske. Ibidem Nr.
50.
= Ibidem 118.
´ Ibidem 1775. D. Nr. 181. ´ ´
´ Ibidem Nr. 172.