DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 495 —


I gradovi podastrieše svoja izvješća. U područja grada
Koprivnice nije bilo god. 1773. šumskih prel^ršaja. Vrba nije
ništa zasadjeno, jer su minule godine posječene grane za sadjenje,
a uslied toga nije bilo mladica za sadjenje.´


V


Križevac je imao tri šumska nadziratelja. Šteta i prekršaja
šumskih nije bilo. Vrba zasadjeno je godine 1773. 90
komada.*


Grad Požega izviesti, da je g. 1773. mnogo štete trpio u
svojim šumama od susjednih gospoštija. Imao je šumskog nadziratelja,
a uz ovog vrlo se brinuo za šume gradski kapetan
kojemu je podčinjen nadziratelj i panduri. Vrba zasadjeno je
1123 komada.´


Grad Varaždin podastro je izvještaje svojih šumskih nadziratelja
Andrije Vojskeca izvještajem od 20. decembra 1773.
koje za godinu ovu javi: 1. Suma Brezje, hrastova, isječena
je od jezuitskih kmetova u Kučanu, tako da u njoj ima tek
nešto velikih hrastova i grmlja. Ima oko 25 rali. 2. Suma
Cret kod potoka Plitvice ima oko 30 rali, hrastova u dobrom
stanju. 3. Ostale šume Hustica, Kresovica gora, Škarje, Plešivi
brieg, Kosmata mlaka. Dugi Vrh, Sebovski vrh, Staklena
gora i Kolnjak sastoje od bukve i crnog jasena, imadu sve
skupa do 100 rali. Piilično su izsječene. Nadziratelj dravskih
šuma grada Varaždina Petar Mihanovid istog dana izviesti :


1. Suma Hraščica kod sela Sračinca, do 30 rali, sadržaje
hrastiće kao čovječja noga debele. Čuva se osobito. 2. Šuma
Vinokovčak oko 50 rali, dana je bila podanicima grada za
drvariju, stoga nema drva u njoj. Meko drvlje neka služi za
malu drvariju. 3. Suma Novi Gaj, do 8 rali, sastoji od johe i
biele topole debelih poput ruke. 4. Suma Brodovčica preko
Drave u Medjumurju, do 40 rali, sastoji od mekanog drvlja.
Pred dvie godine dozvoljena je u njoj podanicima drvarija;
šikara a gdje gdje panjevi mekanih stabala. 5. Suma Filemenjak
7 rali, takodjer pred 3 godine od gradjana posječena,
´ Ibidem 1774. E, Nr. 9.
´ Ibidem Nr. 5.
´ Ibidem Nr. 22.