DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 494 —


I god, 1773. bijače uspješan rad oko uzgoja i čuvanja šuma.


Akoprem nije županija križevačka imala svog šumskog
nadziratelja, jer nije bilo odakle smodi plaću, nije se ipak ni
jedan slučaj prekršaja šumskog reda desio. Vrba zasadjeno je
u istoj županiji 6824 komada.´


I u požeškoj županiji nije bilo sličnih prekršaja. Vrba
zasadjeno je u svrhu živih plotova oko polja i livada u gornjem
kotaru 4560, a u dolnjem 42461. ukupno 47021 komadah


Županija sriemska mogla je takodjer za g. 1773. izvjestiti,
da nije bilo nikakovih slučajeva prestupaka šumskog reda.
Imala je svog nadziratelja šuma, a zasadjeno je diljem županije
7723 vrbe i to u kotaru gospoštije Rume 1897, kotaru
iriškom 3121, a u kotaru srednjem (iločkom) 2707 komada\


Varaždinska županija nije imala posebne nadziratelje šuma,
već su na ove pazili selski sudci i lugari. Prekršaja nije bilo
nikakova g. 1773. Vrba zasadjeno je u dolnjem poljskom kotaru
3.000, u gornjem poljskom 3213, u dolnjo-zagorskom
7627, u gornjo-zagorskom 5326 komada, ukupno dakle 19165
komada,*


U županiji virovitičkoj nije bilo g. 1773. drugog šumskog
prekršaja do onoga u šumama valpovačkim. Županija imala
je svog šumskog nadziratelja. Vrba zasadjeno je 24T14 i to u
kotaru osiečkom 20256, djakovačkom 4140 i u virovitičkom


10.318
komada\
Kotar osječki imao najviše zasadjenih vrba, a to je za
cielo plod odredbe županijske skupštine držane u aprilu 1773.
U županiji zagrebačkoj počinio je g. 1773. upravitelj gospoštije
brokunovačke prestupak šumskoga reda, kad je s gospoštijskim
ljudima posjekao 374 hrasta puna žirom u šumama
plemića moravčanskih. Vrba sasadjeno je 21186 vrba".


´ Ibidem 1774. D. Nr. 12?.
" Ibidem 82.
´ Ibidem 53.


* Ibidem 16.
´ Ibidem 128.
« Ibidem 126.