DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 493 —


najviše hrastove. Ima i mladu šumu, koju goji vlastelinstvo.
Oospoštija Dalj ima malu hrastovu šumu a radi toga
ne imaju sela onamo spadajuća drva za ogriev i gradju.


Usuprot pažnji, da se vrši šumski red, dogadjalo se je u
županiji virovitičkoj mnogo šteta. Kugler navodi naročito ove :


1. Potajno sječenje stabala po kmetovima. Tomu je doskočeno
oštrim kaznama; 2. Plotovi se grade od hrastovine i onda
svake godine se spale i novi grade. Kadi toga je naloženo da
se mjesto plotova zasade vrbe (živi plot), a gdje ima dosta
šuma, neka se rabe za plotove loše drvo, koje je zakržljalo.
3. Sječenje mladih drva (na tisuće) za hranu koza i marve.
To je strogo zabranjeno kmetovima; gdje je pako držanje koza
po gospoštiji dozvoljeno, smiju samo ono sjeći što ne može izrasti
do stabla. 4. Nagaranje debla, uslied cesa mnogo najboljih
stabala izgine. To su činila osobito djeca i pastiri, s toga
je naloženo knezovima, da na ove oštro paze. 5. Gulenje kore.
6. Seljaci mjesto da rabe podrto i ležeće drvo, sieku mlado i
zeleno. S toga je strogo naloženo kmetovima, da samo ovakovo
drvo rabe za ogriev.
Što se tiče uzgoja mladih šuma misli Kugler, da to ne
treba izim na gospoštiji Daljskoj, nu tamo nije moguće nove
šume nasaditi, jer nema gdje. Zemlju drže kmetovi i gospoštija
za oranice. Ovaj izvještaj (od 25. sept. 1772.) primljen je na
županijskoj skupštini u septembru 1772.


Isti Pavao Kugler doskora je ustanovio velike štete što ih
seljaci iz Koske načiniše u šumama valpovačke gospoštije, nu
pošto je to bilo prvi put, to su počinitelji kažnjeni samo zatvorom
od jednoga dana. Nalogu gornje županijske skupštine
u pogledu nasada šuma triju komorskih varoši Osieka i drugih
mjesta gdje nema šuma, zadovolji priedlogom od 17. aprila
1773. da se uputi onamo šumski nadziratelj, koji bi sa zemaljskim
gospodarom (vlastelom) imao pronaći zemlje, gdje će
se nasaditi vrbe. Taj priedlog prihvati župan, skupština u aprilu
1773,, te ga s gornjim izvještajima podnese kr. vieću u juniju
god. 1773.´


´ Acta Cons. Oroat. 1773. D. Nr. 263.´