DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 492 —


Ovi priedlozi primljeni su u skup. županije srijemske 17.


i sliededih dana mjeseca novembra 1772. (. . . pro fundatis


et salutaribus agnitae, consequenter in suo vigore relictae


sunt)´.


Izvještaj 0 šumama županije sriemske podastro je veliki
župan barun Franjo Balassa, tekar 8. siečnja 1773. Taj izvještaj,
što no ga je sastavio Matija Salić, nadziratelj šuma
sriemske županije vrlo je površan i kratak. Sadržaje ovo: Gospoštije
Nuštar, Ilok, Kamenica i Vukovar imadu mlade šume
(primo sucrescentes silvas). Manastiri, svi osim Krušedola imadu
šume u kojima raste hrast, bukva i lipa^. Ovomu izvještaju
priložen je još popis servituta što ih kmetovi imadu u gospoštijskim
i samostanskim šumama.


Napokon mjeseca juna 1773. stiže izvještaj županije virovitičke
0 stanju šuma, kojemu je priložen popis šumskih prekršaja,
priedlog glede načina sačuvanja šuma i mnienje glede
uvedenja poznatog šumskog reda. Ovo sastavio je nadziratelj
šuma virovitičke županije Pavao Kugler u Osieku 25. septembra
1772.


Sume u županiji virovitičkoj bile su sliedeće: Gospo štij
a Valpov o ima prostrane šume u jednom kompleksu,
koje medjaše sa gospoštijom virovitičkom. Bližnje su sve hrastove
One uz Dravu i po otocima imale bi se rabiti za ogriev
i gradju kuca. Suma Lipovac, hrastova najbujnija je i osobito
biva čuvana po vlastelinstvu. G os pošti ja Cepin ima dosta
šuma najviše hrastovih. Gospoštija Virovitica ima obilne
šume, najviše hrastove. Gospoštija Vučin ima obilne šume
hrastove i bukove s primjesom lipe i drugih drva. Gospo štija
Orahovica ima velike šume najviše hrastove i bukove,
a ima i A^elike kestenike. Gospoštija Našice ima
prostrane hrastove šume s primjesom kestena i divljih jabuka.
Gospoštija Djakovo ima ogromne i najbujnije šume,
gotovo sve hrastove. Gospoštija Erdut ima velike šume


´ Ibidem 1773. D. Nr. 29
=" Ibidem Nr. 26.