DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 490 —


cessus inferioris campestris). Seljaci da mogu živjeti, prodaju u
grad Varaždin drva, a da to ne čine trpili bi gradjani silnu
oskudicu na drvima. Još žalostniju viest dojavio je županiji
sudac Jakob Vrabec iz svog gornjeg poljskog kotara. Viničani
naime izsnažili su svoje okolišne šume, u kojima je porasla
krasna mlada hrastovina, uu na jednom navale 26 oktobra sa
svojim sudcem Stjepanom Kovačidem u te mlade šume, te ih
sasvim izsjekoše*.


Nalog, da se sade vrbe, urodi vrlo dobrim plodom, a naročito
u Zagorju. God. 1772. zasadjeno je u kotaru gornjozagorskom
1076, u dolnjo-.zagorskom 1113. Samo u gorovitim
prijedjelima tog kotara slabije je uspjelo sadjenje vrba. U gornjem
poljskom kotaru, a naročito oko Vinice zasadjeno je 3537,
a u kotaru dolnjo-poljskom 2149. vrba. Glede ovih rezultata
izviestiše varaždinsku županiju sudci Jurinid, Svagel, Vrabec i
Matačić^.


U županiji srijemskoj zasadjene su 6443 komada vrbe (u
Staroj Kumi 1102.)´.


Županija zagrebačka prijavila je 1779. samo jedan prekršaj
šumskog reda, najme kvar što ga jastrebarčani nanesoše
u šumi Cvetkovičima. U istoj županiji zasadjeno je 12787 vrba
i to: u kotaru prekosavskom 2661, u zagrebačkom 3286, u
zelinskom 6170, u kotaru s ovkraj kupe samo 570 (ob siccam
partium illarum soli constitutionem), u prekokupskom brdovitom
zasadjeno je samo 100 vrba*.


U području grada Križevaca nije se god. 1772. dogodio
ni jedan prekršaj šumskoga reda. Grad imadjaše 3 šumska
nadziratelja, a zasadjeno je 79 vrba\


U području grada Koprivnice takodjer nije bilo povrede
šumskog reda, a zasadjene su 743 vrbe^


Ibidem 1772. D. Nr. 539.
Ibidem.
Ibidem 1773. D. Nr. 18.
Ibidem Nr. 28,
Ibidem Nr. 6.
Ibidem 1773. E. Nr. 1.