DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 489 —


Sniežaik, brdo Lozek Gospoštija Grobnik: Brdo ,
P 1 a t a k, brdo Trstenik. Gospoštija komorska Bakar:
šume Ravna Gora, brdo Sungjeri, brdo Slavica, brdo Maševo,
brdo Peć. Sve ove šume sadržavaju u glavnom bor, smreku
(valjda jelu Ur.) i bukvu s primjesom javora, jasena i tek nešto
ariša (valjda smreku Ur.) na zaravancima brda´.


Kako se vidi županija zagrebačka najprije je zadovoljila,
podnesavši ove izvještaje o stanju suma. Ostale županije još
niesu to učinile, s toga je kr. viede 9. juna 1772. upravilo na
ostale sve velike župane poziv, da podnesu ovakove izvještaje^


Na taj poziv prvi se oglasi barun Franjo Balassa veliki
župan županije sriemske. On piše 30. juna 1772. iz Požuna
kr. vijeću pismo u kojem se izpričava za što nije svojoj dužnosti
zadovoljio. On veli, da nije mogao pronaći osobu, koja
bi razvidila šume, jer da takove nema u Slavoniji. Nu obećaje,
da će to čim skorije učiniti^


U županiji požežkoj, makar da i ova nije podastrla izvještaj
0 stanju i sastavu šuma, najbolje se je vršio šumski
red. Mjeseca oktobra 1772. podastrla je županija kr. vijeću
izvještaj Josipa Farkasa sudca plemića županije požežke, u
kojem izvještuje, da je u kotaru pakračkom točno vršen šumski
red ; izvještaj Petra Tucića zamjenika sudčeva, koji slično izvještuje,
naglasujući, da osobito nad vršenjem šumskog reda
bdiju gospoštije sa svojim lugarima i pandurima.*


Županija varaždinska nije mogla tako dobro izviestiti
svojim podneskom, učinjenim u novembru 1772. Sudac Juraj
Švagel doista je 3. novembra izviestio, da u njegovom kotaru
dolnjo-zagorskom nema ni jedne povrede šumskoga reda. Slično
izviestio sudac Ivan Jurinić o svom gornjo-zagorskom kotaru,
nu njegov drug sudac Adam Ladislav Labaš izvijestio je istoga
dana, da se šumski red ne obdržava ni od gospoštija nit od
seljaka. On to naročito veli za svoj kotar dolnjo-poljski (pro


´ Ibidem 1772, D. Nr. 263.
" Ibidem 1772. junius Nr. 92.
´ Ibidem 1772. D. Nr. 324.


* Ibidem 1772. D. 675.