DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 487 —


Dubrava i Lupoglav, prva svojina vlastelinstva Ladomer i Paukovec,
druge dvie zagreb. biskupije, hrastovina. Ježevčak,
Trebovšdak gospoštije Božjakovine, hrast, briest, vrba. Brezovica
gospoštije Novigrad na Savi, izključivo hrastovina. Blaguška,
Kašinska, Planinska, Lazanska i Stubička gora, dielomice
grab i joha, najviše bukva i nešto hrastovine.


Matija Juraić sudac plemića županije zagrebačke opisao je
šume svog distrikta prekosavskoga. Gospoštija Topolo vec
iliti Totuševina; šuma Luknarski bok, hrast, briest i jasen ;
šumski razlivi, joha i hrast; šuma Luka, jasen, hrast, brieat
i bukva, i šuma Topoljak, hrast i topola.


Od ovih šuma u većem dielu su izkrcene Sunecki razlivi
i Topoljak. Gospoštija Hrastovica : šuma Vučinjak, kesten;
šuma Brestovski gaj, hrast i kesten; šuma Dužički lug, hrast,
i napokon šuma Hrusinovac, hrast. Gospoštija Gore:
šuma Belek, hrast i ljeska, šuma Glinski lug, hrast, šuma Bišević,
hrast; šuma Katušina Glavica, bukva i hrast. Gospo štija
Sisak:šume Oderski lug, hrast; šuma Preseka hrast,
bukva i grab; šuma Dubovec, hrast, jasen i breza. Gospo štij
a Želin : šuma Cički lug, hrast; šume Kali, hrast; šuma
Pešćenička, hrast; šuma Dubiševo i Dubrava, hrast; šuma
Cerske živice, bukva s nešto hrastovine; šuma Siljakovacka
dubrava, bukva s hrastovinom. Turopolje : Posjed Pleso,
šuma Široka loza, hrast; šuma Gaić, hrast; šuma Hrastina,
hrast; šuma Osebujni Gaić hrast; šuma Peklić, hrast, grab i
briest. Posjed Kurilovec, šuma Dubrava, hrast. Posjed Buševec,
šuma Buševečki lug, hrast. Posjed Mraclin, šuma Mraclinski
lug, hrast. Posjed Kuče, šuma Kuče, hrast. Posjed Kobili
, šuma Kobilički lug, hrast; napokon obćine plemićke turopoljske
šuma Bunski lug, hrast. Posjed Crnkovec, šuma Lazinice,
hrast; šuma Velika loza, hrast. Posjed Babca, šuma Babćanska
loza i Gerdinjak te Topolovec, hrast.


U distriktu topuskom šuma Glinski lug, medju Cemernicom
i Glinom, hrast.


Mihalj Plantić, sudac plemića županije zagrebačke izviesti
sliedeće o svom kotaru ovkraj Kupe (Ciscolapianus processus^