DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 485 —


i porazdieli. Ona odmah imenuje sudca plemića Josipa Turčića
s plaćom od 100 for. godišnjih, koji će proći županiju i
na sgodnim mjestima zasnovati šumske vrtove, u kojima se
budu uzgajale potrebne mlade stabljike za podmladak šuma.´


Mjeseca januara i februara 1771. stigoše na kr. vieće
dva kraljevska reskripta, kojima je priposlan nacrt dviju strojeva
8 opisom uporabe njihove. Ovi strojevi bili su za krčenje
panjeva i korenja. Kraljica naloži vieću, da ove strojeve uvede
u porabu u Hrvatskoj i Slavoniji.^ Kr. vieće poslalo je odmah
26 februara nacrte ovih strojeva županijama, varaždinskoj,
požeškoj, sriemskoj, zagrebačkoj i virovitičkoj.*


čini se, da se kod nas niesu mnogo trudili oko sačuvanja
šuma, po što je o tom bila obavieštena kraljica, koja odmah


9. maja g. 1772. iz Beča naloži kr. vieću, da se savjestno
pobrine, da se vrše odredbe u pogledu šuma. Kr. vieće izda
odmah 26. maja strogi nalog svim županijama i gradovima, da
se točno drže odredaba, koje su im priobćene dopisom vieća
od 5. marta 1770.*
Usuprot svim nalozima vrlo se je slabo gospodarilo u šumama
zagrebačke županije. [ to bude dojavljeno kraljici, koja
opet 27. maja 1772. pozove kr. vieće, da se pobrine za šume
i da učini kraj nesavjestnoj sječi u šumama po zagrebačkoj
županiji; kr. vieće pozva 6. juna zagrebačku županiju na vršenje
šumskih propisa.^


Još prošle godine 1771. razaslalo je vieće mjeseca juna
svim velikim županima obsežnu instrukciju za uredovanje njihovo.
U toj instrukciji izdanoj po kraljici Mariji Tereziji u
Beču 21. novembra 1768. u točki XII. odredjeno je sliedeće:
Veliki župani imadu se osobito brinuti za šume te imadu kr.
hrvat, vieću podastrieti izvješća glede stanja sastojine šuma".


´ Ibidem. D. 107.
= Ibidem 1770. A. 16. 28.
´ Ibidem februar 1771. W. 21—26


* Acta Cons. Oroat. Junius 1772. Nr. 25.
^ Ibidem A. 82., Junius 98.
" Ibidem 1771. Junius. Nr. 93.