DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 484 —


Dok se na tom radilo zaprieti pogibelj velikim šumama
komorskim oko Gvozdanskoga, Šume oko gvozdanskoga majdana
mnogo su trpile od podanika komorskih i od koza.
S ovog razloga upravi kraljica Marija Terezija god. 1769.


12. jula nalog kr. hrvat, vieću, da te šume nastoji sačuvati.
Kr. vieće učini što je moglo, zamolivši bana´ da glede njih
čim shodnije odredi. Ove šume imale su stajati pod osobitim
nadzorom, jer su bile od znatne važnosti po rudarska poduzeća
u okolini Gvozdanskoga.
Dok se je kr. hrvat, viede i županije osbiljno bavile pitanjem,
kako da se sačuvaju hrvatske šume, izradjen je šumski
red za Ugarsku, što ga je kraljica Marija Terezija sankcionirala
u Beču 22. decembra 1769, Taj šumski red štampan je
posebno podnaslovom: »Holz- und Wald-Ordnung fiir
das Konigreich Hungarn, wie die Walder erziegelt,
besser aufgebracht, vermehert, und erhalten
werden konnen. Ofen 1788.^ Ovaj šumski red sastoji od


54. paragrafa.
Odredbom kraljice Marije Terezije izdanom u Beču 16. februara
1770. priposlano je 40 komada ovog tiskanog šumskog
reda s nalogom da ovaj proglasi po cieloj zemlji u svim županijama
koji stoje pod jurisdikcijom hana, te da se ujedno uvede po
vlasteli što drže šume. Nadzor, da se ovaj red vrši, ima biti
povjeren jednom županijskom, za to posebice plaćenom činovniku
(u svakoj pojedinoj županiji.) U taj red imadu se takodjer
uputiti svi lugari i lovci.´ Nu već prije nego li je stigao taj
šumski red. pobrinulo se je kr. vieće, da se po županijama
sade vrbe na sgodnim mjestima.*


Kr, vieće već je 5. marca šumski red razposlalo na županije.
Zagrebačka županija dade to odmah na hrvatski jezik
prevesti (ex lingua latina in vernaculam huius patriae lingvam)


´ Ibidem 1768. August W. 9., A. 74.


´´ Godina štampe za cielo je pogrešna, ima biti 1770. jer ova knjižica je prilog
eliedećeg ^r. deljireta.


´ Acta Cons. Oroat. 1.770. Nr. 25.


* Litterae Cons. Oroat. 1770. Nr. 21.