DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 481 —


»consilium regium in regnis Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae«.
Toj novoj oblasti izda u Beču 11. augusta obsežnu instrukciju,
koja se odnosi na sve grane uprave zemlje. U točki šestoj ove
instrukcije izrično veli, da treba sume svim izkušanim načinima
sačuvati »sjlvae omni probabili modo conser-
V e n t u r.«´


U sjednici vieča 22. marta 1768. potaknuto je pitanje
glede sačuvanja šuma te bude zaključeno, da se izda nalog
svim županijama, da ove podnesu svoja mnienja u pogledu
sačuvanja šuma. Kako je, u toj sjednici iztaknuto, propadahu
ogromne šume hrvatske s više razloga. Naročito se navode ovi:
mnogi drveni mostovi, običaj sto seljaci grade ne samo kude,
već i manje vriedne sgrade od čvrstih greda, pače i za plotove
rabe hrastove kolce, podgradjivanje ceste drvima, trulež
panjeva po šumama, sječa mladih stabala za gorivo, mnoga
nekoristna drva i zanemarenje sadjenja šuma, te zlobno sječenje.^


Doskora stigoše mnienja županije varaždinske i križevaČke,
koja su u sjednici kr. vieća 29. aprila 1768. primljena.
Županija varaždinska podastrla je sliedeće mnienje glede
sačuvanja šuma:


1. razštrkana selišta imadu biti pod paskom selskoga
sudca, koji imade u svojoj sudčiji paziti, da ne bi pastiri u
šumama podmitali vatru zelenom drvedu; svake nedjelje i blagdana
obilaziti šume i one koje uhvate da sieku ili pale vatru
ili gule drveće, dovesti pred gospoštiju, koje de ih sa 12 batina
kazniti, a od svake prijave dobit de prijavitelj 2 groša ;
2. seoski sudci imadu čim češde dati po seljacima očistiti
šume od posječenih, trulih ili podrtih stabala, uslied česa
de se podmladak bolje razvijati;
3. u šumama, koje su zajedničke vlastelinstvu i kmetovima,
ne smiju ovi potonji sjeći drvlje, a naročito ne plodonosno,
bez dozvole;
´ Acta Consilii Croatici 1767. A. N.: 1. u kr. zem. arkivu u Zagrebu
´ Protocoll. Consil. 1768. pag. 262.