DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1902 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 480 —


Medjutimn a revizija obavlja se dok još dotična gospodarstveno
razdobje traje, ako to zahtjevaju gospodarstveni obziri.
Periodičk e revizije obavljaju se pri izmaku dotičnog
razdobja, te se razlikuju u revizije i obćenite šumske revizije.


Periodičke revizije imaju za zadaću:


1. da iztraže, da li je iztekla gospodarstvena osnova bila
točno obdržavana ili ne, te u koliko su počinjene preinake
opravdane; za tim kako su se pokazali shodnimi propisi gospodarstvene
osnove;
2. da se izprave odnosno na novo prikupe geodetiČki i
taksatorni podatci;
3. da se sastave nove osnove za buduće desetgodište.
Naputak za tim sadržaje točne propise, kako se sve ove
radnje obaviti i kako tabelarno predočiti imaju, te iz kojih se
dielova ima sastojati revizionalni operat.


Tim smo u kratko izcrpili najnoviji austrijski naputak za
uredjenje šuma. Poznamo slične naputke gotovo svih srednjoeuropejskih
država i državica, nu moramo priznati, da je austrijski
bio dosada, a i sada je najtočniji i najobsežniji, dajući taksatoru
za svaki gotovo slučaj nuždnu poduku. Ne će stoga pofaliti
svi oni naši domaći stručnjaci, koji se bave taksacijom
šume, ako si ga nabave, jer će im u mnogim prilikama dobro
doći i pobuditi ih na razmišljanje u korist šume i šumskoga
gospodarenja, a to tim više, što ovaj naputak uvažuje sve događanje
tečevine na polju nauke o uredjenju šuma. —r—


Rad kr. vieća za kraljevine Hrvatsku, Slavoniju
i Dalmaciju oko sačuvanja i gojenja šuma
1767.-1779.


God. 1767. uvede kraljica Marija Terezija a našoj domovini
važnu oblast »kr. vieće« ili kako se službeno nazivaše